Horizont 2014. Augusztus

Az Erste Bank Hungary Zrt. által kibocsátott indexált kamatozású kötvényt tartalmazó, forint alapú eszközalap

A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. PostaHorizont befektetési egységekhez kötött életbiztosításához kapcsolódó HORIZONT 2014. Augusztus TŐKEVÉDETT ESZKÖZALAP (a továbbiakban Eszközalap) a Erste Bank Hungary Zrt. által kibocsátott indexált kamatozású vállalati kötvénybe fektet.

Az Eszközalapot azon Szerződők részére ajánljuk, akik vagyonuk egy részét hosszú távra is képesek befektetni a számukra fontos tőkevédelem mellett, azonban az állampapírokat meghaladó hozam reményében magasabb kockázatok vállalására is hajlandóak.

1.    Az Eszközalap célja

Az Eszközalap célja, hogy olyan kedvező megtakarítási formát nyújtson a Szerződő részére, amelynek várható hozama az állam által kibocsátott kötvényeknél magasabb, ugyanakkor a befektetett tőke védelme biztosított.

Az Erste RAC 2017 HUF kötvény azokra a napokra, amikor a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos EUR/HUF devizaárfolyama a 285-315-ös sávban tartózkodik (beleértve a sáv széleit is), 4,5%-os éves kamatot fizet. Ha ebből a sávból bármely irányban kilép az árfolyam, arra a napra nem fizet kamatot.

A kötvény tőkevédett, tehát a befektetett tőke az EUR/HUF devizaárfolyamtól függetlenül visszafizetésre kerül az értékpapír lejáratakor.

2.    Az Eszközalap befektetési összetétele

    

3.    Az eszközalapban megengedett ügyletek

Az eszközalap kezelője az eszközalap javára/terhére adásvételi, illetve betételhelyezési ügyleteken túlmenően egyéb ügyletekre nem jogosult.

4.    Az Eszközalap főbb paraméterei

Eszközalap kezelője Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (1022 Budapest, Bég u.
3-5.) (a továbbiakban biztosító) 
Letétkezelő  Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u.
24-26.) (a továbbiakban Letétkezelő)
Eszközalap devizaneme HUF
Befektetési egység induló névértéke 1 HUF, azaz egy forint
Indexált kamatozású kötvény a kötvény kamatlába valamely index és/vagy képlet,
értékpapír, deviza, szabványosított tőzsdei termék vagy
egyéb termék árfolyamváltozása, illetve
hozamváltozása alapján számítandó.
Meghatározott árfolyamsáv Kamatot biztosít azokra a napokra, amikor az EUR/HUF
árfolyam egy meghatározott sávban tartózkodik.
Jegyzési időszak kezdő napja 2014.07.17.
Jegyzési időszak záró napja(1) 2014.08.16.
Jegyzési időszakra fizetett kamat(2) 1%/év
Eszközalap indulásának kezdő napja 2014.08.28.
Eszközalap lejárati napja 2017.02.10.
Működési forma nyilvános
Fajta nyílt végű
Futamidő határozott: 2,458 év

(1) A jegyzési időszakot a Biztosító lerövidítheti, illetve meghosszabbíthatja

(2) A Biztosító a jegyzési időszak alatt befizetett díjakat a Biztosító számlájára beazonosítható módon (kötvényszám, név, cím) történő beérkezés után legkésőbb a második naptól az eszközalap indulásáig napi kamatozással kamatoztatja.

5.    Kötvénnyel, kamatfizetéssel, tőketörlesztéssel összefüggő rendelkezések:

 

(3) A hozamszámítás során használt vetítési alap a befizetett tőke jegyzési kamattal növelt értéke

(4) Ha egy kamatfizetési nap ünnep- vagy munkaszüneti napra esik, a hozam az azt követő munkanapon kerül jóváírásra.

A biztosítónak az Eszközalap tőkevédelmére vonatkozó ígéretét kizárólag az Erste RAC 2017 HUF indexált kamatozású kötvény kifizetési pénzáramlása és a biztosító befektetési politikája biztosítja, arra a biztosító, illetve harmadik személy garanciát nem vállal. A biztosító a tőke megóvása érdekében köteles az elvárható gondossággal és szakértelemmel az Eszközalap befektetési politikáját végrehajtani. A tőkevédelem csak az Eszközalap lejáratának napján él, a biztosítási szerződés bármely okból történő korábbi megszüntetése esetén nem érvényes.

6.    Az Eszközalap működését szemléltető példa

Fontos megjegyezni, hogy a példában szereplő adatok nem valóságosak. A táblázat célja kizárólag a működés szemléltetése.

    

Az Eszközalap és a benne szereplő Erste RAC 2017 HUF indexált kamatozású kötvény kamatfizetését befolyásoló EUR/HUF devizaárfolyam értékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján, az alábbi helyen lehet nyomon követni:

www.mnb.hu

7.    Az Eszközalap likviditása

Az Erste RAC 2017 HUF indexált kamatozású kötvényre a forgalmazó kétoldali árjegyzést biztosít korlátozott mértékben.

8.    Az Eszközalap felfüggesztése

A biztosító az ügyfelek érdekében a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződéshez kapcsolódó eszközalap befektetési egységeinek eladását és vételét felfüggeszti (a továbbiakban: eszközalap-felfüggesztés), amennyiben az eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységeknek az árfolyama azért nem állapítható meg, mert az eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid eszközzé váltak. Az eszközalap felfüggesztését a biztosító az annak okául szolgáló körülményről való tudomásszerzését követően haladéktalanul végrehajtja arra az értékelési napra (az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontja) visszamenő hatállyal, amely értékelési napot megelőzően az utolsó alkalommal megállapítható volt az eszközalap nettó eszközértéke.

9.    Az Eszközalapra jellemző legfontosabb kockázati tényezők

 

 

10.  A kockázatok összefoglalása

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a kockázatok milyen mértékben jellemzőek a Horizont 2014. Augusztus tőkevédett eszközalapra:

    

A táblázatnak megfelelően a Horizont 2014. Augusztus tőkevédett eszközalap kockázati besorolás szempontjából közepes kockázatú eszközalapnak minősül.

A befektetési egységek vételi árfolyama az eszközalap indulását követően érhető el.
Grafikon időintervallum


Az eszközösszetétel az eszközalap indulását követően érhető el.
Összetétel az adott napon
Kérlek válassz dátumot