HozamFix IV.

HOZAMFIX IV. ESZKÖZALAP

Az eszközalap célja

Azon Szerződők részére ajánljuk, akik a biztonságot és kiszámíthatóságot tartják a legfontosabbnak. A HozamFix IV. eszközalap - a PostaHozamFix befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz kapcsolódó eszközalap - egy olyan, egyszeri díjas befektetés, amelynek hozamát az eszközalap lejáratára előre meghatározzuk. Az ígért hozamra pedig a befektetési politikán keresztül tőke- és hozamvédelmet biztosítunk. Így a Szerződő előre tudja majd, mennyit hoz a megtakarítása.

Az eszközalap mögöttes termékei

Pénzpiaci eszközök (lekötött betét, bankszámlapénz)
0,01 –10 %
FK12NF02 banki kötvény
90-99,99 %

Az eszközalap nem rendelkezhet az egyes instrumentumoknak megfelelő befektetési alapok jegyeivel.

Deviza és területi kitettség, egyéb korlátozások:
A HozamFix IV. eszközalap kizárólag a fent megnevezett magyar forintban denominált kötvényben, illetőleg pénzpiaci eszközökben tartható.

Az eszközalap futamideje
A zártvégű eszközalap 2 évre került bevezetésre. Az eszközalap indulásának időpontja: 2010. március 02. a lejárat dátuma: 2012. 03. 02.

Az eszközalapban megengedett ügyletek
Az eszközalap kezelője az eszközalap javára/terhére adásvételi, illetve betételhelyezési ügyleteken túlmenően egyéb ügyletekre nem jogosult.

Az eszközalap tőke és hozamvédelme
 
Az eszközalapban szereplő FK12NF02 FHB banki kötvény fix kamatozású, határozott futamidejű kötvény, így lejáratkor biztosított a kiígért hozam és tőkevédelem. A befektetési politika megvalósítása védelmet nyújt a befektetett tőke 100 %-os kifizetésére és évi 7,30 % hozam elérésére a futamidő végén.

Az eszközalap jegyzési időszaka:
Jegyzési időszak: 2010. január 18. – 2010. február 20.

A jegyzési időszak alatt a Biztosító számlájára befizetett díjakat a Biztosító legkésőbb a hatodik naptól napi kamatozással kamatoztatja az eszközalap indulásáig. A kamat mértéke évi 4,5 %.

Az eszközalap hozama
Amennyiben a Szerződő az eszközalap lejáratáig megtartja befektetését, úgy számára a tőkevédelem mellett az eszközalapba fektetett tőkére vetített 15,16 %-os hozam kifizetését vállalja a Biztosító, azaz évi 7,30 %-os hozam elérését biztosítja. **

Az eszközalap likviditása
Az eszközalap likviditását biztosítja, hogy az FK12NF02 FHB kötvény bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére.

Az eszközalapra jellemző legfontosabb kockázati tényezők:

1. Kamatkockázat
Az eszközalap lejárata előtti visszavásárlás esetén számolni kell az FK12NF02 FHB kötvény hozam változásából adódó kockázattal, miután az eszközalap piaci értékére hatással van az FK12NF02 FHB kötvény hozamának változása. Zártvégű eszközalap esetében, amennyiben a mögöttes instrumentum lejárata megegyezik az eszközalap lejáratával a futamidő végén nincs kamatkockázat. A bankszámlapénz és lekötött betét kamatkockázata: alacsony.

2. Országkockázat
A politikai-gazdasági stabilitás, a kormányzati intézkedések és a befektetési környezet összessége által meghatározott tényező. A befektetéseket kedvezőtlenül érintik a jogszabályi változások (adózási, illeték) illetve egyéb hatósági intézkedések. Az eszközalap tulajdonosaira negatívan hathat a személyi jövedelemadózás kamatra vonatkozó rendelkezéseinek változása.

A gazdasági kockázatok esetében a gazdasági növekedéssel, a bankok hitelezési politikájával, a devizaárfolyamokkal kapcsolatos bizonytalanságok hatása tapasztalható. Az infláció növekedése, az alapkamat emelkedése kedvezőtlenül érintheti az eszközalap értékét. Az állami költségvetés hiánya, a gazdasági növekedés csökkenése szintén negatív hatással lehet az eszközalap hozamára.

3. Kibocsátói kockázat
A kibocsátói kockázat a kötvény kibocsátójának illetve a betétet elfogadó hitelintézet kockázata. Az eszközalapból futamidő alatti visszavásárlás illetve a futamidő lejáratakor az FHB Nyrt. illetve a betétlekötést eszközlő hitelintézet nem fizetési kockázata.

4. Koncentrációs kockázat
A befektetéseket csoportosítani lehet kibocsátó, devizanem, területi kitettség, futamidő, befektetési eszköz szerint. Az egyes jellemzők külön-külön eltérő módon befolyásolják az instrumentum kockázatát. Amennyiben az egyes jellemzőkön belül hasonló tulajdonságokkal bíró befektetéseket választunk, akkor koncentráljuk az adott tulajdonságból eredő kockázatunkat. Mivel az eszközalap csak FK12NF02 FHB kötvényt tartalmaz, így az eszközalap koncentrációs kockázata magas.

5. Likviditási kockázat
Az eszközalapban szereplő FK12NF02 FHB kötvény piaca jelentősen korlátozott, ami azt eredményezheti, hogy a kötvényt csak árfolyamveszteség elszenvedésével lehet értékesíteni. Az ilyen értékesítések rontják az eszközalap teljesítményét. Betétek esetében a betét feltörésének hozamvesztesége értendő likviditási kockázat alatt. Bankszámla pénz esetén nincs likviditási kockázat.

6. Piaci kockázat
Az értékpapírok árfolyamára hatással vannak az aktuális piaci folyamatok. Az általános gazdasági helyzet, illetve a piaci hangulat mind pozitív, mind negatív irányban befolyásolhatja a kötvény árfolyamát. A piaci kockázat nem csökkenthető diverzifikációval, a piaci szereplők általános kockázatvállalási hajlandóságát tükrözi. 

7. Devizakockázat
Az eszközalap eszközértékének és árfolyamának megállapítása eltérő devizanemben történik, mint a mögöttes termék devizaneme, akkor az eszközérték illetve az árfolyam értékének alakulása nemcsak a mögöttes eszköz értékétől, hanem a devizaárfolyamok változásától is függ. Mivel az eszközalap forintban denominált eszközöket tartalmaz, így nincs devizakockázat.

8. Értékelésből eredő kockázat
A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. által kiválasztott Letétkezelő (Erste Bank Hungary Zrt) a törvényi előírások betartásával úgy határozza meg az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az eszközalapban szereplő befektetések aktuális piaci értékét. Előfordulhat olyan eset, amikor az adott eszközre nem történik kereskedés és ilyen esetben az értékpapír árjegyzője által jegyzett ár lesz az irányadó, amely eltérhet egy esetleges eladási árfolyamtól.

9. Befektetési kockázat
A HozamFix IV. eszközalap esetében a teljes befektetési kockázatot a futamidő lejárta előtt az ügyfél viseli. A Biztosító tőke- és hozamvédelmet csak a futamidő lejáratakor vállal.

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a kockázatok milyen mértékben jellemzőek a HozamFix IV. eszközalapra:

Kockázat Nem érinti (0)
Alacsony (1)
Közepes (2)
Magas (3)
1. Kamatkockázat

X
2. Országkockázat
X

3. Kibocsátói kockázat

X

4. Koncentrációs kockázat


X
5. Likviditási kockázat


X
6. Piaci kockázat
X

7. Devizakockázat X


8. Értékelésből adódó kockázat
X

9. Befektetési kockázat
X

* A jegyzési időszakot a Biztosító lerövidítheti illetve meghosszabbíthatja
** A jegyzési időszak alatt az eszközalap lejáratára kiígért hozam emelkedhet.

A befektetési egységek vételi árfolyama az eszközalap indulását követően érhető el.
Grafikon időintervallum


Az eszközösszetétel az eszközalap indulását követően érhető el.