Felügyeleti szervezet

A Magyar Posta Biztosító Zrt., a Magyar Posta Életbiztosító Zrt., és a Magyar Posta Zrt. – amennyiben a biztosítási szerződést a Magyar Posta Zrt. hálózatán keresztül kötötték – felügyeleti szerve a Magyar Nemzeti Bank.

Magyar Nemzeti Bank elérhetőségei:

  • 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
  • levelezési cím: 1850 Budapest
  • ügyfélszolgálati telefonszám: +36 (80) 203 776

A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A PBT elérhetőségei: e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu; telefon: +36 (80) 203 776; levelezési cím: 1525 Budapest, Pf.: 172.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Magyar Nemzeti Bank oldalán elektronikus formában elérhetőek a Navigátor Füzetek, melyek tematizáltan nyújtanak segítséget a pénzügyi kérdések megválaszolásában.

A pénzügyi tudatosság további fejlesztése céljából az MNB 1 perces kisfilmeket készített, amelyek rövid üzenetekkel, közérthető fogalmazásban, felirattal ellátva, vagyis akadálymentesen tájékoztatják a nézőket. A jelenleg elérhető Pénzügyi Navigátor Kisfilmek gyűjteménye az MNB YouTube csatornáján található, míg a pénzügyi fogyasztóvédelmi kisfilmek a fogyasztóvédelmi microsite vonatkozó oldalán érhetőek el.

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 108/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti, a Magyar Nemzeti Bank határozatairól szóló tájékoztatások. 

A Magyar Nemzeti Bank Posta Biztosítóval kapcsolatos határozatai: