H-FK-II-B-29/2017. számú határozat (2017.05.09.)

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 108/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tesszük közzé a Magyar Nemzeti Banknak a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.-vel szemben H-FK-II-B-29/2017. számon hozott határozatának rendelkező részét:

1. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a fogyasztói panaszra adott válaszban minden esetben térjen ki a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre.

2. Az MNB a Biztosítóval szemben – a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésére tekintettel – 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.