H-FK-II-B-49/2016. számú határozat (2016.07.29.)

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 108/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton tesszük közzé a Magyar Nemzeti Banknak a Magyar Posta Biztosító Zrt.-vel szemben H-FK-II-B-49/2016. számon hozott határozatának rendelkező részét:
 
„1. Felhívom a Biztosítót a telefonon közölt, azonnal ki nem vizsgált szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések mindenkori betartására.
 
2. A Biztosítóval szemben az 1. pontban megjelölt jogszabálysértésre tekintettel 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.
 
A Kérelemnek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezés vizsgálatára irányuló részében a fogyasztóvédelmi eljárás során jogszabálysértést nem tártam fel, a Kérelem ezen részét jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítom.”