H-FK-II-B-15/2020. számú határozat (2020.05.28.)

  1. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a panaszok teljes körű megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mindenkor tartsa be.
  2. Az MNB az Ügyfél kérelmére lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra és a fogyasztóval szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megvalósítására vonatkozó kifogás tekintetében jogszabálysértést nem tárt fel.
  3. Az MNB a Biztosítóval szemben a panaszok teljes körű megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 150 000 Ft, azaz százötvenezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.