H-FK-II-B-69/2020. számú határozat (2020.12.29.)

I. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy mindenkor tartsa be a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

II. Az MNB a Biztosítóval szemben a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.