H-FK-II-B-84/2017. számú határozat (2017.12.19)

  1. Az MNB felhívja a Biztosítót, hogy a határozat kézhezvételének napjától kezdődően a fogyasztói panaszok teljes körű kivizsgálásának eredményéről – az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontja megküldésével – minden esetben tájékoztassa a fogyasztókat.
  2. Az MNB a Kérelmet a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértésre vonatkozó részei tekintetében, jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítja.
  3. Az MNB a Biztosítóval szemben a fogyasztói panasz teljes körű megválaszolásának elmulasztásával megvalósított jogsértésre tekintettel 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.