Gyakori kérdések

Kiknek ajánljuk a PostaÉletŐr életbiztosításunkat?

Mindenkinek ajánljuk, aki egy váratlan tragédia esetén szeretné anyagi biztonságban tudni családját, hozzátartozóit.

Amennyiben 30 napon belül elállnék a szerződéstől, milyen költségekkel számolhatok?

A Szerződő az életbiztosítási szerződés létrejöttéről szóló tájékoztató levél kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A Szerződő felmondó nyilatkozatának kézhezvételét követően a biztosító köteles 30 napon belül a Szerződő által a biztosítási szerződéssel kapcsolatban bármely jogcímen részére teljesített befizetésekkel elszámolni. A szerződés 30 napon belüli felmondása esetén a biztosító a Szerződő által befizetett folyamatos díjból az éves díj huszonnegyedét, maximum 3 000 forintot a szerződés létrejöttével kapcsolatosan felmerült adminisztrációs költségeire levon.

Amennyiben a szerződés létrejöttéhez orvosi vizsgálatra is szükség volt, a biztosító ennek költségét is visszatarthatja, illetve a Szerződővel az orvosi vizsgálat díját megfizettetheti.

Mennyi idő van az esedékes folyamatos díj befizetésére?

A biztosítás első díja a szerződés létrejöttekor, minden későbbi díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. A biztosítási díj befizetésének elmaradása esetén a biztosító a díjfizetésre szabott határidőt tartalmazó felszólító levelet küld a Szerződő részére, mely határidőn belül a Szerződő a díj befizetésére köteles. A díj befizetésének elmulasztása a szerződés megszűnését vonhatja maga után.