Gyakori kérdések

Amennyiben 30 napon belül elállnék a szerződéstől, milyen költségekkel számolhatok?

A Szerződő az életbiztosítási szerződés létrejöttéről szóló tájékoztató levél kézhezvételétől számított 30 napon belül írásbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. A Szerződő felmondó nyilatkozatának kézhezvételét követően a biztosító a Különös Szerződési Feltételek szerinti adminisztrációs költség levonásával a befizetett díjat visszautalja. 

Mennyi idő van az esedékes folyamatos díj befizetésére?

A biztosítás első díja a szerződés létrejöttekor, minden későbbi díj pedig annak az időszaknak az első napján esedékes, amelyre a díj vonatkozik. A biztosítási díj befizetésének elmaradása esetén a biztosító a díjfizetésre szabott határidőt tartalmazó felszólító levelet küld a Szerződő részére, mely határidőn belül a Szerződő a díj befizetésére köteles. A díj befizetésének elmulasztása a szerződés megszűnését vonhatja maga után.

Biztosítási díj növekszik-e a tartam alatt?

Nem, a szerződés díja változatlan a Szerződő által választott tartam lejáratáig.

Növekszik-e a biztosítási összeg a tartam alatt?

Mivel a szerződés díja változatlan a tartam alatt, így a biztosítási összeg sem változik a tartam során.

Mi történik, ha nem fizetem a díjat?

Ha a Szerződő nem fizeti meg a díjat, a biztosító póthatáridő biztosításával felszólít a díj megfizetésére. Ha a befizetés az adott határidőn belül nem történik meg, a szerződés az esedékesség időpontjára kifizetés nélkül megszűnik.

Mi történik, ha lejáratig nem történik biztosítási esemény?

A szerződés a lejárat napjával kifizetés nélkül megszűnik.