Kiegészítő biztosítások

Lehetőség van egy, a Biztosítottal egy háztartásban élő személyre, mint Társbiztosítottra kiegészítő biztosítást kötni.
 • Haláleseti szolgáltatás: biztosítási esemény a szerződésen megjelölt, a Biztosítottal egy háztartásban élő személynek (Társbiztosítottnak), a biztosító kockázatviselése idején bekövetkező halála, melynek bekövetkezése esetén a biztosító kifizeti a választott biztosítási összeget.
 • Baleseti eredetű haláleseti szolgáltatás: ha a Társbiztosított a kockázatviselés ideje alatt bekövetkező baleset következtében a baleset napjától számított egy éven belül hal meg, akkor a biztosító a választott biztosítási összeget (baleseti haláleseti szolgáltatás) fizeti ki.
  • Amennyiben a Társbiztosított baleseti eredetű halála a kockázatviselés tartama alatt be is következik, úgy a biztosító a választott biztosítási összeget kétszer fizeti ki (haláleseti és baleseti haláleseti szolgáltatást fizet). 
  • Amennyiben a biztosító kockázatviselése alatt bekövetkező baleset következtében a baleset napjától számított egy éven belül, de már a kockázatviselés tartamán kívül hal meg a Társbiztosított, akkor a Biztosító csak egyszer szolgáltat és csak a baleseti haláleseti szolgáltatást fizeti ki.   
 • Haláleseti Kedvezményezett a Társbiztosított esetében külön megadható. Ha nem jelölnek külön Kedvezményezettet, akkor az elhunyt Társbiztosított örököse lesz a Kedvezményezett.
 • A Társbiztosított esetében is a szerződő határozhatja meg a biztosítási összeget. 
 • Amennyiben a társbiztosított esetén nincs orvosi vizsgálat, akkor rá is vonatkozik a 6 havi várakozási idő. 
 • Amennyiben a tartam alatt a Társbiztosított meghal, a biztosító kifizeti a Társbiztosított halála esetén járó biztosítási összeget, és a Biztosítottra a biztosítás tovább folytatódik. 
 • Amennyiben a Biztosított meghal, akkor a Társbiztosított biztosítása is megszűnik.
 • A Társbiztosított esetén a biztosítási összeg az Ügyfél igénye szerint választható, de legfeljebb akkora lehet, mint a Biztosított esetében. Tehát ha a Biztosítottra 10 millió Ft-os biztosítási összeget határoznak meg, akkor a Társbiztosított biztosítási összege 10 millió Ft vagy annál alacsonyabb lehet, de 200 000 Ft alá nem mehet!
 • A kiegészítő biztosítás tartama megegyezik az alapbiztosítás tartamával.