Kiegészítő biztosítások

A Biztosítottal egy háztartásban élő Társbiztosítottra  (házas- vagy élettársra) is lehetőség van kiegészítő biztosítást kötni.

 • Haláleseti szolgáltatás: a Biztosított/ Társbiztosított a szerződés kockázatviselési tartama alatt bekövetkező halála esetén, a biztosító a választott biztosítási összeget (haláleseti szolgáltatás) fizeti ki.
 • A biztosító a nem baleseti szolgáltatás teljesítéséhez 6 havi várakozási időt alkalmaz.
 • Baleseti eredetű haláleseti szolgáltatás:
  • Amennyiben a Biztosított/Társbiztosított baleseti eredetű halála a kockázatviselés tartama alatt következik be, úgy a biztosító a választott biztosítási összeget kétszeresen fizeti ki (haláleseti és baleseti haláleseti szolgáltatást fizet). 
  • Amennyiben a Szerződő kiegészítő biztosítást köt, a Társbiztosítottra is a fenti szolgáltatás vonatkozik.
 • Haláleseti Kedvezményezett a Társbiztosított esetében külön megadható. Ha nem jelölnek külön Kedvezményezettet, akkor az elhunyt Társbiztosított örököse lesz a Kedvezményezett.
 • A Társbiztosított esetében is a szerződő határozhatja meg a biztosítási összeget. 
 • Amennyiben a tartam alatt a Társbiztosított meghal, a biztosító kifizeti a Társbiztosított halála esetén járó biztosítási összeget, és a Biztosítottra a biztosítás tovább folytatódik. 
 • Amennyiben a Biztosított meghal, a biztosító kifizeti a Biztosított halála esetén járó biztosítási összeget, és a Társbiztosított biztosítása is megszűnik.
 • A Társbiztosított esetén a haláleseti biztosítási összeg az Ügyfél igénye szerint választható, de legfeljebb akkora lehet, mint a Biztosított esetében. Tehát ha a Biztosítottra 10 millió Ft-os biztosítási összeget határoznak meg, akkor a Társbiztosított biztosítási összege 10 millió Ft vagy annál alacsonyabb lehet.
 • A kiegészítő biztosítás tartama megegyezik az alapbiztosítás tartamával.