Jogszabályok

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról