Szolgáltatások

EZT A TERMÉKET JELENLEG NEM ÉRTÉKESÍTJÜK.

 • Haláleseti szolgáltatás: a biztosítási esemény (Biztosított halála) időpontjától függően a biztosító az alábbiakat fizeti ki a biztosított halála esetén:
  • a jegyzési időszak alatt: a befizetett egyszeri díjat
  • a mindenkori hozamvédett eszközalapba történt befektetés esetén az alábbiak közül a nagyobb összegűt:
  • - a befizetett egyszeri díj után a hozamvédett eszközalap lejártakor kiígért hozamból, a halál bejelentésének időpontjáig számított időarányos hozamot,
   - a halál bejelentésének időpontjában aktuális visszavásárlási értéket.
  • a hozamvédett időszak lejárata után, a mindenkori tőkevédett eszközalapba történő befektetés esetén: az egységek aktuális eszközértékét, de legalább a tőkevédett eszközalapban elhelyezett befektetés összegét fizeti ki a biztosító.

 • Baleseti eredetű haláleseti szolgáltatás: ha a Biztosított a kockázatviselés ideje alatt történő baleset következtében meghal, akkor a biztosító a haláleseti szolgáltatáson felül 300 000 Ft-ot fizet ki a Haláleseti Kedvezményezettnek.