Jogszabályok

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről


2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról