Gyakori kérdések

Kiknek ajánljuk a PostaMozaik Megtakarítást?

Ajánljuk egyrészről általános megtakarítási célokra azoknak, akik a mai változó világban anyagi biztonságra vágynak, és rendszeres megtakarítással kívánnak erről gondoskodni. A tartam végén ugyanis a hozamokkal és – megszakítás nélküli díjfizetés esetén – további 15% lejárati bónusszal növelt elérési biztosítási összeg szabadon felhasználható váratlan kiadások fedezésére, autóvásárlásra vagy bármilyen más célra.

Ajánljuk továbbá azoknak a szülőknek és nagyszülőknek is, akik gyermekeik, unokáik javára kívánnak takarékoskodni, az ő tanulmányaikat vagy életkezdésüket szeretnék támogatni.

Mindezek mellett természetesen a PostaMozaik Megtakarítás kitűnő választás lakásvásárlás vagy lakásfelújítási célok megvalósítására is, hiszen nem kell tartanunk sem a hitelfelvételtől, sem megélhetésünk veszélyeztetésétől. A havi megtakarításaink előre szavatolják otthonunk fejlesztésének, bővítésének lehetőségét.

Mi a teendő, ha 30 napon belül szeretném felmondani a szerződést? Milyen költségekkel számolhatok ebben az esetben?

A szerződés létrejöttéről szóló levelünk kézhezvételétől számítva 30 napon belül írásban kell jelezni az elállási szándékát a biztosító felé. A szerződés 30 napon belüli felmondása esetén a biztosító a Szerződő által befizetett folyamatos díjból levonja az éves díj huszonnegyedét, maximum 3 000 forintot, a szerződés létrejöttével kapcsolatosan felmerült adminisztrációs költségeire.

A biztosító kifizeti a rendkívüli díjas számla aktuális egyenlegét is, melyből levonja a kamatadó, eho, valamint esetleg felmerülő egyéb közterheket is.

Amennyiben a szerződés megszűnik milyen lehetőségem van újra érvénybe helyezni (reaktiválni)?

Reaktiválásra csak díjmentesen leszállított szerződések esetében van lehetőség. A szerződés díjfizetésének visszaállítását a tartam alatt legfeljebb kétszer lehet igénybe venni, a reaktiválás

minden esetben magában foglalja a kiegészítő biztosításokat is. A reaktiválás feltétele, hogy biztosítási esemény ez alatt az idő alatt nem következett be, és a díjfizetés elmaradásának időtartama alatt nem történt kockázatnövelő esemény; erről a Biztosítottnak írásban kell nyilatkoznia.

Mennyi idő van a folytatólagos díj befizetésére?

Amennyiben a biztosítási díj befizetése elmarad, a biztosító a Szerződő részére a díjhátralék befizetésére nyitva álló fizetési határidőt tartalmazó felszólítást küld. A Szerződőnek a felszólító levélben szereplő határidőn belül a díjelmaradását rendeznie kell, ennek elmulasztása a szerződés megszűnését vonhatja maga után.

Kérhető-e a szerződés megkötését követően, utólag kiegészítő biztosítás?

Igen, kérhető. A kiegészítő biztosítások a tartam alatt bármikor kérhetőek, illetve lemondhatóak. A módosítást a biztosító a biztosítás évfordulójára végzi el.

PostaMozaik Megtakarítás esetében van-e várakozási idő?

A biztosító a szerződés hatálybalépésének napjától számított hat havi várakozási időt köt ki a kockázati életbiztosításra. A hat havi várakozási idő nem terjed ki a baleseti eredetű kockázatokra. A biztosító munkanélküliség esetére is várakozás időt köt ki, ez azt jelenti, hogy amennyiben a Biztosított a szerződés kezdetétől vagy az előző biztosítási szolgáltatás végétől számított három hónapon belül válik munkanélkülivé, a biztosító ez alatt az időtartam alatt nem nyújt szolgáltatást és nem vállalja át a biztosítás díját.

Hogyan lehetséges a rész- és teljes visszavásárlás?

Ha olyan élethelyzetbe kerül, hogy a díj fizetését nem tudja vállalni és szüksége van a megtakarított pénzére, akkor a 30 napos felmondási időt követően lehetősége van visszavásárolni a szerződését. Részvisszavásárlásra csak a rendkívüli díjas számlájáról van lehetősége minimális 50 000 Ft értékben.

Lemondható-e az évenként 3%-os értékkövetés?

Nem, a szerződési feltételeknek megfelelően az értékkövetés automatikus, a biztosító a megemelt díjról küldi ki a díjelőírást.