Kiegészítő biztosítások

1. Kockázati életbiztosítás

Ha a Biztosított a biztosítás tartamán belül meghal, a biztosító a választott biztosítási összegnek megfelelő szolgáltatást fizeti ki a Haláleseti Kedvezményezettnek, és a kifizetéssel a biztosítás megszűnik. Amennyiben a Biztosított a biztosítási tartam lejáratakor életben van, a biztosítás kifizetés nélkül megszűnik.

2. Baleseti eredetű egészségkárosodás

Baleseti eredetű egészségkárosodás biztosítási eseménynek minősül, ha szakorvosi irattal bizonyítást nyer, hogy a kockázatviselés időszaka alatt bekövetkező baleset következményeképpen a Biztosított olyan igazolható egészségkárosodást szenved, amellyel okozati összefüggésben a baleset napjától számított egy éven belül a biztosító nyilvános rokkantsági táblázatában foglaltak szerint végleges egészségkárosodást szenved. A biztosító csak 25%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodás esetén térít.

3. Baleseti eredetű műtéti térítés

Biztosítási eseménynek minősül a Biztosítotton végrehajtott, a biztosítási tartam alatt bekövetkező baleset következményeként elvégzett műtét. A biztosító a baleseti eredetű műtéteket 4 csoportba sorolta:

  • ·nem térített műtétek,
  • kis műtétek, melyek esetében a biztosító a biztosítási összeg 50%-át,
  • közepes műtétek, mely esetében a biztosító a biztosítási összeg 100%-át,
  • ·nagy műtétek, melyek esetében a biztosító a biztosítási összeg 200%-át téríti.

 

4. Díjátvállalás munkanélküliség esetén

A kiegészítő biztosítás szolgáltatása, hogy 3 havi várakozási idő után a Biztosított munkanélkülivé válása esetén - egy hónap önrészt követően - a biztosító legfeljebb 6 hónapon keresztül átvállalja a biztosítási díjak fizetését. Önrésznek minősül munkanélküliség esetén a Biztosított álláskeresési járadékra való jogosultságának első napjától számított 30 nap.

A kiegészítő biztosítás csak akkor szolgáltat, ha

  • a Biztosítottnak a munkaviszony megszűnése előtt legalább 9 hónapig volt folyamatos, legalább heti 36 órás munkaviszonya,
  • a szerződés megkötésekor nem volt információ a munkaviszony megszüntetéséről (felmondás, átszervezés, leépítés stb.), és
  • a Biztosított munkaviszonya önhibáján kívül szűnt meg.

A munkanélküliséget az illetékes Munkaügyi Központ álláskeresőként való nyilvántartásba vételt igazoló írásos határozatával kell igazolni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Biztosított álláskeresési járadékra, ill. álláskeresési segélyre válik jogosulttá. A Díjátvállalás munkanélküliség esetén kiegészítő biztosítás szolgáltatását a fenti feltételek mellett a Biztosított két alkalommal veheti igénybe. A várakozási idő és az önrész a szolgáltatás után is érvényes. A biztosítási fedezet megszűnik nyugdíjazáskor, beleértve a rokkantság miatti nyugdíjazást, illetve a korkedvezményes nyugdíjba vonulást is (a mindenkori nyugdíj törvények szerint).


A kiegészítő biztosítások egyszerre és egymástól függetlenül is választhatók szerződéskötéskor. A kockázati életbiztosítás díjai és maximális biztosítási összegei korfüggőek, a balesetbiztosítások díjai a 16-64 éves kor között korfüggetlenek. A kockázati kiegészítő életbiztosítás, valamint a Baleseti eredetű egészségkárosodás esetére szóló és a Baleseti eredetű műtéti térítésre szóló kiegészítő biztosítási kockázatoknál a minimális biztosítási összegtől a maximális biztosítási összegig, a Havi díjnál feltüntetett léptékben növelhető. A díj és a biztosítási összeg ugyanolyan arányban változik.