Gyakori kérdések

Kiknek ajánljuk PostaNyugdíj Aranytartalék termékünket?
  • 35 év felettieknek, akik már most szeretnének félretenni nyugdíjas éveikre. Érdemes korán elkezdeni, hiszen minél hosszabb idő áll rendelkezésre, annál többet tudnak a mostani középkorúak jövőjük anyagi biztonsága érdekében megtakarítani.
  • 55 év felettieknek, akik még dolgoznak és szeretnék nyugdíjukat saját megtakarítással is kiegészíteni, valamint a 20%-os adójóváírást igénybe venni.
Változtatható-e a tartam során a díjfizetési ütem?

Nincs rá lehetőség.

Ha a Szerződő meghal, és a Biztosított nem tudja tovább fizetni a díjat, akkor mi történik a szerződéssel?

Abban az esetben, ha a biztosításnak van visszavásárlási értéke, vagy díjmentesíthető, akkor lehetőség van visszavásárlásra vagy díjmentesítésre (a Biztosított a Szerződő helyébe léphet, és mint Szerződő rendelkezhet). Abban az esetben, ha még nincs ezekre lehetőség, akkor a biztosítás nyugdíjbiztosítási szolgáltatás nélkül megszűnik.

Ha a Szerződő meghal, és a Biztosított nem tudja tovább fizetni a díjat, akkor a Biztosítottnak vissza kell-e fizetnie az igénybe vett adókedvezményt?

Nem kell visszafizetnie.

A járadékszolgáltatás ideje alatt jár hozam a megtakarított összegre?

Igen, a biztosító a járadéktartalékot befekteti, melyen hozamot ér el.

Hogyan kapható meg az utolsó év (vagy 1 évnél rövidebb tartamú szerződés esetén az egész tartam) után visszaigényelt adójóváírás, ha már megkezdődött a járadékszolgáltatás?

A járadékfolyósítás és az adójóváírás egymástól független. A járadék folyósítását a biztosító végzi, míg az adójóváírást a NAV utalja a Szerződő adóbevallása alapján.

Amikor az adójóváírás összege megérkezik a biztosítás adójóváírási számlájára, újraszámoljuk az éves járadék összegét, és az évforduló után már az így kapott, magasabb összeget folyósítjuk.

Melyek azok a nyugdíj-megtakarítási formák Magyarországon, melyeket az állam évi 20%-os adójóváírással támogat?

A megfelelő összegű nyugdíj előteremtésének ma Magyarországon már számtalan proaktív módja lehetséges. Ezek közül az állam évi 20%-os adójóváírással három formát támogat:

  1. nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ)
  2. önkéntes kölcsönös biztosítópénztári megtakarítás – ez alá a jogcím alá tartoznak a nyugdíjpénztári,  egészségpénztári és önsegélyező pénztári befizetések is
  3. nyugdíjbiztosítás

Arra azonban figyelni kell, hogy a 3-féle nyugdíj-megtakarítási formára összesen igényelhető adójóváírás nem haladhatja meg évente a 280 000 Ft-ot!

A Szerződő kérheti-e a nyugdíjbiztosításra igénybe vett adókedvezmény jóváírását nyugdíj-előtakarékossági számlán vagy önkéntes pénztári számlán?

Nem kérheti. A nyugdíjbiztosításra igénybe vett adókedvezmény jóváírását csak nyugdíjbiztosításra lehet kérni. 2015. január 1-től, ha egy Szerződő több nyugdíjbiztosítási szerződéssel rendelkezik és jogosult az adó-visszaigénylésre (adójóváírás), az adóhatóság a Szerződő nyugdíjbiztosítási nyilatkozata alapján a szerződésekre történő befizetésekkel arányosan teljesíti az egyes szerződésekre az adó-visszatérítést, ha arra a Szerződő az adóbevallása alapján jogosult.

Köthető egy Biztosítottra több szerződés?

Igen.

PostaNyugdíj Aranytartalék esetében az igénybe vett akciós kuponnal kiegyenlített díjra igénybe vehető az adójóváírás?

Nem vehető igénybe adójóváírás, mivel nem történt tényleges befizetés a Szerződő részéről.

Hogyan történik a Szerződő személyének módosítása?

Szerződő személyének módosítása a díjrendezettség időpontjára kérhető.

Módosítástól az új Szerződő veheti igénybe az adójóváírást, a régi Szerződőnek nem kell az igénybe vett adójóváírást visszafizetni, mivel maga a szerződés nem szűnik meg.

Ilyenkor 2 díjigazolást állítunk ki, a régi és az új Szerződő részére is.

Mit jelent a Díjnemfizetés és visszavásárlás miatti megszűnés?

Abban az esetben, ha a szerződés díjnemfizetés vagy visszavásárlás miatt megszűnik, az esetlegesen kifizetendő összegből a büntetőkamattal megnövelt adójóváírás levonásra kerül. Ha a szerződés szolgáltatási összege nem fedezi a fizetési kötelezettségeket, azt a Szerződőnek kell megfizetnie a biztosító által megküldött elszámoló levél alapján.

Lemondható-e az évenkénti 3%-os értékkövetés?

Nem, a szerződési feltételeknek megfelelően az értékkövetés automatikus, a biztosító a megemelt díjról küldi ki a díjelőírást.

Ki részesül a nyugdíjbiztosítási szolgáltatásokból?

Minden kifizetés (kivéve a haláleseti kifizetést) a Biztosítottnak jár, abból a Szerződő nem részesedik.