Termékinformációk

A Posta Biztosító 2014. január 2-án a biztosítási piacon elsőként vezetett be olyan nyugdíjbiztosítási terméket, amelyre 2014. január 1-jétől igénybe vehető a 20%-os adókedvezmény.

A PostaNyugdíj Aranytartalék folyamatos díjas nyugdíjbiztosítás az igénybe vehető adókedvezményen túl számos további előnnyel rendelkezik:

 • 10 éves és afeletti tartam esetén garantált elérési összeg.
 • 10 évnél  rövidebb tartam esetén 10 éves járadékfizetés.
 • Az elérési összeget növelheti a többlethozam, a különdíjak, az adójóváírás, valamint ezek hozamai.
 • 300 000 Ft baleseti halál szolgáltatást tartalmaz.
 • 1 000 000 Ft biztosítási összegtől közlekedési eredetű baleseti halál szolgáltatást tartalmaz.
 • A szolgáltatás kamatadó és öröklésiilleték-mentes.
 • 5 díjjal fedezett év után a díjfizetés a tartam során 2 alkalommal 1-1 évig szüneteltethető.
 • A szerződés díjmentes leszállítására és visszavásárlására legkorábban a 30 napos felmondási határidőt követően van mód, amennyiben a  díjmentesen leszállított biztosítási összeg pozitív értékű.

Mit nyújt a PostaNyugdíj Aranytartalék?

Ha aktív éveinkben a PostaNyugdíj Aranytartalékot választjuk, a nyugdíjkorhatárt elérve csak a munkának kell búcsút mondanunk: a megtakarításunkhoz hozzájuthatunk egy összegben vagy járadék formájában. Ezzel is közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy álmainkat, terveinket valóra válthassuk.

Ezzel a megtakarítási lehetőséggel biztonságosan készülhetünk fel nyugdíjas éveink anyagi finanszírozására, ráadásul a hatályos szja-törvény szerint a 2014. január 1-jétől megkötött nyugdíjbiztosítások befizetett díjára adófizető Ügyfeleink 20%-os adójóváírást vehetnek igénybe!

Szolgáltatások

A biztosító az alábbi események közül a legkorábban bekövetkező esetén nyújt szolgáltatást:

 • a szerződéskötéskor jogszabályban meghatározott öregségi nyugdíjkorhatár elérése, vagy
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, azaz korkedvezményes nyugdíjba vonulás, vagy
 • 40%-os vagy azt meghaladó egészségkárosodás, vagy
 • a Biztosított halála, baleseti halála.

Tudnivalók az adójóváírásról – a hatályos adójogszabály szerint:

 • Adójóváírás: a nyugdíjbiztosítás Szerződője az általa fizetett díj 20%-ának, adóévenként legfeljebb 130 ezer forintnak megfelelő összeget igényelhet adójóváírásként a nyugdíjbiztosításán. Ehhez az összeghez a nyugdíjbiztosítás lejárata után jut hozzá.
 • Ha a magánszemély nyugdíj-előtakarékossági számlája (NYESZ), önkéntes pénztári megtakarítása vagy nyugdíjbiztosítása alapján is jogosult rendelkezési jogát gyakorolni, akkor a három jogcímen együttvéve is maximálisan 280 ezer forintnyi adójáról rendelkezhet.
 • Adójóváírást csak az kaphat, aki személyi jövedelemadót fizet. A Szerződő a biztosító által évente kiadott díjigazolás alapján igényelheti adóbevallásában a jóváírást.
 • Amennyiben a Szerződő a tartam alatt a szerződést visszavásárolja, akkor az addig igénybe vett adójóváírást 20%-kal növelten vissza kell fizetnie az adóhatóságnak. Ez a szabály a teljes tartam alatt érvényben van.
Hol lehet megkötni?

PostaNyugdíj Aranytartalék biztosítás a kijelölt postákon köthető meg. A kijelölt posták listáját ITT töltheti le.