Termékinformációk

A Posta Biztosító 2014. január 2-án a biztosítási piacon elsőként vezetett be olyan nyugdíjbiztosítási terméket, amelyre 2014. január 1-jétől igénybe vehető a 20%-os adókedvezmény.

A PostaNyugdíj Aranytartalék folyamatos díjas nyugdíjbiztosítás az igénybe vehető adójóváíráson túl számos további előnnyel rendelkezik:

 • 10 éves és afeletti tartam esetén garantált elérési összeg.
 • 10 évnél  rövidebb tartam esetén 10 éves járadékfizetés.
 • Az elérési összeget növelheti a többlethozam, a különdíjak, az adójóváírás, valamint ezek hozamai.
 • 300 000 Ft baleseti halál szolgáltatást tartalmaz.
 • Ha a kezdeti éves díj és különdíj összege eléri az 1.000.000 Ft-ot, közlekedési eredetű baleseti halál szolgáltatást tartalmaz.

 • A szolgáltatás kamatadó és öröklésiilleték-mentes.

 • 5 díjjal fedezett év után a díjfizetés a tartam során 2 alkalommal 1-1 évig szüneteltethető.
 • A szerződés díjmentes leszállítására és visszavásárlására legkorábban a 30 napos felmondási határidőt követően van mód, amennyiben a  díjmentesen leszállított biztosítási összeg pozitív értékű.

Mit nyújt a PostaNyugdíj Aranytartalék?

Ha aktív éveinkben a PostaNyugdíj Aranytartalékot választjuk, a nyugdíjkorhatárt elérve csak a munkának kell búcsút mondanunk: a megtakarításunkhoz hozzájuthatunk egy összegben vagy járadék formájában. Ezzel is közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy álmainkat, terveinket valóra válthassuk.

Ezzel a megtakarítási lehetőséggel biztonságosan készülhetünk fel nyugdíjas éveink anyagi finanszírozására, ráadásul a hatályos szja-törvény szerint a 2014. január 1-jétől megkötött nyugdíjbiztosítások befizetett díjára adófizető Ügyfeleink 20%-os adójóváírást vehetnek igénybe!

Szolgáltatások

A biztosító az alábbi események közül a legkorábban bekövetkező esetén nyújt szolgáltatást:

 • a szerződéskötéskor jogszabályban meghatározott öregségi nyugdíjkorhatár elérése, vagy
 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, azaz korkedvezményes nyugdíjba vonulás, vagy
 • 40%-os vagy azt meghaladó egészségkárosodás, vagy
 • a Biztosított halála, baleseti halála.

Tudnivalók az adójóváírásról – a jelenleg hatályos adójogszabály szerint:

 • Adójóváírás: a nyugdíjbiztosítás Szerződője az általa fizetett díj 20%-ának, adóévenként legfeljebb 130 000 Ft-nak megfelelő összeget igényelhet adójóváírásként a nyugdíjbiztosításán. Ehhez az összeghez a nyugdíjbiztosítás lejárata után jut hozzá.

 • Ha a magánszemély

  1. nyugdíj-előtakarékossági számlája (NYESZ),

  2. önkéntes kölcsönös biztosítópénztári megtakarítása – ez alá a jogcím alá tartoznak a nyugdíjpénztári,  egészségpénztári és önsegélyező pénztári befizetések is –  vagy

  3. nyugdíjbiztosítása

   alapján is jogosult rendelkezési jogát gyakorolni, akkor a három jogcímen együttvéve is maximálisan 280 000 Ft-nyi adójáról rendelkezhet.

Hol lehet megkötni?

PostaNyugdíj Aranytartalék biztosítási szerződését az Önhöz legközelebb eső postán kötheti meg.