Biztosítási esemény, biztosítási szolgáltatások

Biztosítási esemény

Biztosítási esemény a Biztosított:

  • szerződéskötéskori jogszabályban meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárának elérése, vagy
  • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti nyugdíjszolgáltatásra való jogosultságának megszerzése (azaz saját jogú nyugdíjazás), vagy
  • 40%-os vagy azt meghaladó egészségkárosodása, vagy
  • tartamon belül bekövetkező, bármely okú halála. 

A biztosító szolgáltatása

A biztosító az alábbi események közül a legkorábban bekövetkező esemény esetén szolgáltat a táblázatban jelölt összegek kifizetésével:

 

* Öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor, valamint saját jogú nyugdíjazásnál a 10 éven belüli szolgáltatás esetén a biztosító a járadékfolyósítás megindulása után a technikai kezdettől számított 10. év végéig folyósít garantált összegű járadékot. Ha a Biztosított a járadékszolgáltatás tartama alatt hal meg, a biztosító a járadékbiztosítás tartalékát fizeti ki a Kedvezménye­zett részére.

** Baleseti eredetű halál esetén a biztosító a szolgáltatás összegét 500 000 Ft-tal megnöveli.