Jellemzők

  • Folyamatos díjas nyugdíjbiztosítás.
  • A biztosítás technikai kezdete: az ajánlat aláírását követő hónap elseje.
  • Szerződő: csak magánszemély lehet, ő az, aki a biztosítási ajánlatot teszi, és a díjat fizeti.
  • Biztosított belépési életkora: 1865 év
  • Lejárati kor: a szerződéskötéskor jogszabályban meghatározott öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének időpontja.
  • Biztosítás tartama: 1 hónap – 47 év (a szerződés létrejöttekor érvényes öregségi nyugdíjkorhatár által meghatározott).
  • Díjfizetési ütem: csak éves díjfizetési ütem választható.
  • Minimális éves díj: 500 000 Ft. A minimális éves díjat 10 000 Ft-os léptékkel lehet emelni a maximális éves díj mér­tékéig.
  • Maximális éves díj: 650 000 Ft.
  • Különdíjas számla: ajánlattételkor, majd a szerződés befogadása és a technikai kezdet után bármikor gyarapít­ható a nyugdíjcélú megtakarítás. Az éves díjon felül befizetett összegeket különdíjas számlán tartjuk nyilván. A legkisebb befizethető összeg 50 000 Ft. Szerződéskötéskor a maximálisan befizethető összeg (éves díj és különdíj összesen) legfeljebb 650 000 Ft lehet.
  • Haláleseti Kedvezményezett:
   • A szerződés megkötésekor több Haláleseti Kedvezményezett jelölhető, személyük a tartam során írásbeli nyilatkozat­tal módosítható.
   • Amennyiben a Szerződő és a Biztosított személye eltér egymástól, a Kedvezményezett-jelölést vagy -módosítást a Szerződőnek és a Biztosítottnak is alá kell írnia.
  • A biztosítás baleseti halál esetén a szolgáltatás összegét 500 000 forinttal megnövelt értékben téríti.
  • A hatályos jogszabályok szerint a biztosító haláleseti szolgáltatása nem része a hagyatéknak, és nem terheli öröklési illeték.
  • A jelenleg hatályos jogszabály szerint a nyugdíjbiztosítás szolgáltatása kamatadómentes.
  • Visszavásárlás:
   • 10 év után a folyamatos díjas számla visszavásárlási értéke kamatadómentes.
   • 10 éven belüli visszavásárlás esetén a mindenkor hatályos adójogszabály alapján vonja le a biztosító a kamatadót.
   • A kifizetési költséget minden visszavásárlás esetén levonja a biztosító.
   • Az igénybe vett adójóváírást minden esetben 20%-kal megnövelten kell visszafizetni. Bővebb információ az Általános Szerződési Feltételek mellékletében található.
   • Visszavásárlási összegre a Biztosított jogosult.
  • A biztosítás mellé kiegészítő biztosítás nem köthető.
  • Értékkövetés: nincs.