Gyakori kérdések

1. Hány nap után szűnik meg a kockázatviselés díjnemfizetés esetén?

 A díj esedékességét követő 90. napon. Ha a Szerződő a díjat nem fizeti meg, a biztosító felszólító levelet küld, és 30 napos póthatáridőt ad a díj rendezésére. Amennyiben a díj még ezt követően sem érkezik be, a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik.

2. A haláleset bejelentésekor honnan fogjuk tudni, hogy baleseti halál következett be?

 A kárbejelentés esetén ki kell tölteni a kárbejelentőt, ezen részletesen le kell írni, hogy a Biztosított milyen körülmények között halt meg. Szükség esetén a biztosító kárrendezési csoportja további iratokat kérhet be, melyből kiderül, hogy baleset állt-e a halál bekövetkezésének hátterében. A baleseti halál biztosítási összeg kifizetéséhez mindenképpen szükséges a halottvizsgálati bizonyítvány másolata vagy más, a baleset tényét igazoló dokumentum.

3. Öngyilkosság biztosítási esemény-e, ha igen mennyi idő után?

 A PostaÖrökhagyó a szerződéskötéstől számított 2 év után fizet öngyilkosság esetén.

4. Más életbiztosítási termék kötése esetén a PostaÖrökhagyó biztosítási összegét összevonjuk az Ügyfél többi, nálunk levő életbiztosításával?

 Ebben a termékben nincs kockázat-elbírálás, ezért nem kerül összevonásra a többi életbiztosítással.

5. Több Kedvezményezett esetében, ha már az egyik bejelentette a kárt, milyen dokumentumokat kell bemutatnia annak a Kedvezményezettnek, aki csak ezt követően kéri a kifizetést?

 Amennyiben a főbb dokumentumok (halotti anyakönyvi kivonat, vagy halottvizsgálati bizonyítvány már beérkeztek, akkor a további Kedvezményezetteknek csak a maguk személyazonosságát kell igazolniuk.

6. Gondnokság alatt állónak kötünk szerződést?

 Nem köthető szerződés olyan Biztosítottra, aki gondnokság alatt áll, és a gyámhivatal nem járult hozzá a PostaÖrökhagyó biztosítás megkötéséhez.