Gyakori kérdések

1. Van-e lehetőség megszűnt szerződésnél reaktiválásra?
A szerződés nem reaktiválható.

2. Hány nap után szűnik meg a kockázatviselés díjnemfizetés esetén?
A díj esedékességét követő 60. napon. Ha a Szerződő a díjat nem fizeti meg, a biztosító felszólító levelet küld, és 30 napos póthatáridőt ad a díj rendezésére. Amennyiben a díj még ezt követően sem érkezik be, a szerződés az esedékesség napjára visszamenő hatállyal megszűnik.

3. A haláleset bejelentésekor honnan fogjuk tudni, hogy baleseti halál következett be?
A kárbejelentés esetén ki kell tölteni a kárbejelentőt, ezen részletesen le kell írni, hogy a Biztosított milyen körülmények között halt meg. Szükség esetén a biztosító kárrendezési csoportja további iratokat kérhet be, melyből kiderül, hogy baleset állt-e a halál bekövetkezésének hátterében. A baleseti halál biztosítási összeg kifizetéséhez mindenképpen szükséges a halottvizsgálati bizonyítvány másolata vagy más, a baleset tényét igazoló dokumentum.

4. Öngyilkosság biztosítási esemény-e, ha igen mennyi idő után?
A PostaÖrökhagyó esetében nem zárjuk ki az öngyilkosságot, így ez is biztosítási eseménynek számít a szerződés kezdetétől. Fontos, hogy a szerződés első 36 hónapjában (technikai kezdettől számítva), nem baleseti halál esetén csak csökkentett szolgáltatás van.

5. Más életbiztosítási termék kötése esetén a PostaÖrökhagyó biztosítási összegét összevonjuk az Ügyfél többi, nálunk levő életbiztosításával?
Ebben a termékben nincs kockázat-elbírálás, ezért nem kerül összevonásra a többi életbiztosítással.

6. Több Kedvezményezett esetében, ha már az egyik bejelentette a kárt, milyen dokumentumokat kell bemutatnia annak a Kedvezményezettnek, aki csak ezt követően kéri a kifizetést?
Amennyiben a főbb dokumentumok (halotti anyakönyvi kivonat, vagy halottvizsgálati bizonyítvány, biztosítási szerződés eredeti ügyfélpéldány, utolsó díjfizetést igazoló bizonylat) már beérkeztek, akkor a további Kedvezményezetteknek csak a maguk személyazonosságát kell igazolniuk.

7. Miért van szükség a befizetési bizonylatra kárbejelentésnél?
A befizetési bizonylatra abban az esetben van szükség, ha kétség merülne fel a szerződés díjrendezettségére vonatkozóan (például előfordulhat, hogy a befizetés még nem került lekönyvelésre).

8. Gondnokság alatt állónak kötünk szerződést?
Nem köthető szerződés olyan Biztosítottra, aki gondnokság alatt áll, és a gyámsági hivatal nem járult hozzá a PostaÖrökhagyó biztosítás megkötéséhez.