Általános jellemzők

 • Megtakarítási célú folyamatos díjas életbiztosítás.
 • Az ügyféligényeknek megfelelő kedvező havi díjjal, 5-25 éves tartamra köthető. Az alapbiztosítás minimáldíja a választott tartam függvényében a táblázat szerint alakul:

 • Havi, negyedéves, féléves, illetve éves díjfizetési ütem választható. Havitól eltérő díjfizetés esetén a biztosító a havi díjfizetési ütemhez képest magasabb szolgáltatási összeget nyújt.
 • A díjfizetés üteme, a rendszeresen fizetendő díj nagysága és a tartam – az előző pontokban leírtaknak megfelelően – a Szerződő igénye szerint választható meg.
 • A Szerződő (aki ajánlatot tesz, és vállalja a díjfizetést) és a Biztosított (akinek az életére a biztosítást megkötik) személye lehet azonos vagy különböző is.
 • A Biztosított belépési életkora 16 és 65 év közötti lehet, de lejáratkor nem haladhatja meg a 70 évet.
 • 2 millió Ft összesített haláleseti biztosítási összegig* nincs kockázat-elbírálás.
 • Az alapbiztosítás két formában köthető meg: Alapcsomagként vagy Dupla biztonság csomagként. A Dupla biztonság csomag nagy előnye, hogy a haláleseti összeg kifizetése után a szerződés tovább folytatódik, és a tartam végén a lejárati szolgáltatás is kifizetésre kerül.
 • Szerződő igényeinek megfelelően további kiegészítő biztosítások is köthetők, melyek a
  • Társbiztosított (a Biztosítottal együtt élő házastárs vagy élettárs) halála esetén, illetve
  • a Biztosított balesete (baleseti eredetű halál / egészségkárosodás) esetén térítenek.
 • A technikai kamaton (1,6%) felül az alapbiztosítás díjtartalékán elért többlethozam legalább 80%-át a biztosító visszajuttatja a Szerződőnek.
 • A biztosító a szerződés díját évente automatikusan az előző év díjának 3%-ával növeli. Értékkövetésre az infláció miatt van szükség. A biztosító az éves díjemelésről a Szerződőt külön nem tájékoztatja, a megemelt díjról küld ki díjelőírást.
 • A jelenlegi jogszabályok szerint a szolgáltatást nem terheli öröklési illeték, a haláleseti szolgáltatás nem része a hagyatéknak.
 • A kamatjövedelem utáni kamatadó mértékét kifizetéskor a biztosító a kifizetendő összegből levonja. Az adó mértéke a mindenkori hatályos „Tájékoztató az életbiztosítással kapcsolatos hatályos adózási szabályokról” c. nyomtatványban található. 

*A korábban megkötött, még élő életbiztosítási szerződések haláleseti biztosítási összegei összeadódnak az új életbiztosítási szerződés haláleseti biztosítási fedezettel való kötésénél.