Szolgáltatások

Az Alapcsomag a Biztosított halála esetén egyszer nyújt szolgáltatást, a Biztosított halálát követően.

A Dupla biztonság csomag a Biztosított halála esetén két szolgáltatást nyújt: haláleseti kifizetést a Biztosított halálát követően a Haláleseti Kedvezményezettnek és lejárati szolgáltatást a szerződés lejáratakor az Elérési Kedvezményezettnek. 

Alapcsomag

1. Haláleseti szolgáltatás: amennyiben a Biztosított a biztosítás tartama alatt elhalálozna, a biztosító a Haláleseti Kedvezményezettnek kifizeti a haláleset időpontjában aktuális haláleseti biztosítási összeget*, valamint a rendkívüli díjas számlán lévő összeget.

VAGY

2. Elérési szolgáltatás: amennyiben a Biztosított él a biztosítási tartam lejáratakor, a biztosító kifizeti az Elérési Kedvezményezettnek a többlethozammal növelt elérési biztosítási összeget (figyelembe véve a tartam során esetleg bekövetkezett díjmódosításokat), valamint a rendkívüli díjas számla aktuális összegét.

Dupla biztonság csomag

1. Ha a Biztosított a biztosítás tartama alatt elhalálozna, a biztosító a következő szolgáltatásokat nyújtja:

1a) Haláleseti szolgáltatás: a Haláleseti Kedvezményezettnek kifizeti a haláleset időpontjában aktuális haláleseti biztosítási összeget*, valamint a rendkívüli díjas számla aktuális összegét.

ÉS

1 b) Lejárati szolgáltatás: az Elérési Kedvezményezett részére a szerződés lejáratakor kifizeti a haláleset időpontjában értékkövetéssel növelt kezdeti haláleseti biztosítási összegnek a haláleset időpontjától a szerződés lejáratáig képződött többlethozammal megnövelt összegét.

2. Amennyiben a Biztosított a biztosítási tartam lejáratakor életben van, a biztosító az elérési szolgáltatást fizeti ki, amely megegyezik az Alapcsomag elérési szolgáltatásával.

*A kezdeti haláleseti biztosítási összeg a többlethozam-visszatérítésből eredő összegekkel és az értékkövetés hatásával növelve. Az aktuális haláleseti biztosítási összeget módosíthatja a Szerződő által kezdeményezett díjnövelés vagy -csökkentés.