Jellemzők

 • Rendszeres díjfizetésű teljes életre szóló haláleseti életbiztosítás, mely megtakarítás is egyben. 
 • A biztosító az évesített nettó hozamot megadott időtartamra (minimum 1, maximum 12 naptári hónapra) előre állapítja meg, és arra garanciát vállal. 
 • Tartama: teljes életre szól. 
 • A biztosított belépési életkora minimum 18 év.
 • Az éves díj fix 50 000 Ft.
 • Díjfizetési ütem: éves    
 • A biztosítási díjak befizetése az MPB online postahelyeken az MPB online rendszeren keresztül, valamint a Szerződő nevén lévő bankszámláról átutalással lehetséges. Nincs lehetőség csoportos megbízással történő fizetésre.
 • A biztosító az ajánlat aláírásakor a szerződéshez egy „Takarékoskönyv”-et ad át, melyben a szerződésre történő befizetések, valamint a tranzakciók bizonylatait az Ügyfél tárolhatja tájékoztató jelleggel. A PostaTakarékosKönyv aktuális egyenlegének vonatkozásában a biztosító nyilvántartása az irányadó.    
 • Lehetőség van Haláleseti Kedvezményezettek jelölésére, melyek személye a futamidő során módosítható. 
 • Beépített szolgáltatás baleseti eredetű halál esetén: 300 000 Ft.   
 • A biztosítási szolgáltatást nem terheli öröklési illeték, a kifizetendő összeg nem része a hagyatéki eljárásnak.
 • Részvisszavásárlás minimum 50 000 Ft-tól lehetséges, részvisszavásárlás után a számlán maradó összegnek minimum 50 000 Ft-nak kell lennie.
 • Az éves díjon felül lehetőség van rendkívüli díj befizetésére is, melynek összege minimum 50 000 Ft.
 • A kamatadó a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kerül levonásra: 
   Kamatadó
  mértéke
  Visszavásárlás
  folyamatos díjas számláról 
  Visszavásárlás
  rendkívüli díjas számláról
      0% ** 10 éven túl  5 éven túl
     7,5 % *  6 év elteltével, de 10 éven belül  3 év elteltével, de 5 éven belül
  15%  6 éven belül  3 éven belül
  * Mert az adó alapja feleződik.
  ** Mert az adó alapja 0 Ft.