Szolgáltatások

  • Haláleseti szolgáltatás: a Biztosítottnak a kockázatviselés ideje alatt bekövetkező halála esetén a halál időpontjában aktuális biztosítási összeget (haláleseti szolgáltatás) és a rendkívüli díjas számla összegét fizeti ki.
  • Baleseti eredetű haláleseti szolgáltatás: ha a Biztosított a kockázatviselés ideje alatt bekövetkező baleset következtében a baleset napjától számított egy éven belül hal meg, akkor a biztosító a haláleseti szolgáltatáson felül kifizeti a baleseti eredetű halál szolgáltatás összegét is, amely 300 000 Ft.