Biztosítóváltás - mire figyeljünk?

Mire figyeljünk, ha biztosítót szeretnénk váltani?
  • A szerződés évfordulója előtt legkésőbb 30 nappal fel kell mondani a KGFB biztosításunkat meglévő biztosítónknál úgy, hogy a felmondás meg is érkezzen a biztosítóhoz ezen időpontig. Ha ezt elmulasztjuk, egy újabb évet kell várnunk arra, hogy felmondhassuk a biztosításunkat évfordulóra! 
  • A 2010. január 1-jén életbe lépett KGFB törvény alapján 1 év a biztosítási időszak határozatlan tartamú biztosítás esetén, így a meglévő biztosítás felmondására és az új KGFB megkötésére évfordulóra van lehetőség. Ez azt jelenti, hogy ha pl. tárgyév július 10-én vettünk egy autót, és aznap meg is kötöttük rá a kötelező biztosítást, akkor legközelebb a következő év júliusában lesz lehetőségünk váltásra. 
  • A felmondást érvényesen írásban kell megtenni az alábbi módok egyikén: levélben, faxon vagy a biztosító személyes ügyfélszolgálatán. Fontos, hogy minden esetben legyen a kézben írásos igazolás a felmondás tényéről és időpontjáról (ezért pl. javasoljuk a tértivevényes feladási módot a postán). 
  • A felmondás önmagában nem elég. Ügyelni kell az új biztosítás időben történő megkötésére, illetve a biztosítási díj időben történő befizetésére is. Mert ha a díjfizetéssel kifutunk a törvényben megszabott határidőből, a szerződés automatikusan megszűnik, még akkor is, ha a biztosítótól nem kaptunk csekket. A díjfizetéssel kapcsolatos minden felelősség és többletköltség az Üzembentartót terheli.