Fedezetlenségi díj

A fedezetlenségi díjat (korábban MABISZ díj) arra az időszakra kell megfizetni, amikor az Ügyfélnek nem volt KGFB biztosítása, pedig a jogszabályi előírás alapján kellett volna rendelkeznie vele. Pl. ha Ügyfél új autót vásárolt, de csak 5 nap múlva köti meg KGFB biztosítását, akkor az adásvételi szerződés aláírási dátuma (illetve hatályának dátuma, ha nem egyezik meg a két dátum) és a szerződéskötés időpontja között eltelt 5 napra kell megfizetni a fedezetlenségi díjat, függetlenül attól, hogy ez alatt az idő alatt használta-e az autóját vagy sem.

A fedezetlenségi díj a MABISZ Kártalanítási Számláját illeti meg. A Kártalanítási Számla azt a célt szolgálja, hogy a közlekedésben résztvevő valamennyi szereplő hozzájusson az őt jogosan megillető kártérítéshez, amennyiben a neki kárt okozó gépjármű valamilyen okból nem rendelkezik KGFB szerződéssel. A Kártalanítási Számla a biztosítással nem rendelkező, de ismert károkozó gépjárművek által okozott károkat, valamint az ismeretlen gépjárművek által okozott károkat téríti meg. A fedezetlenségi díjra vonatkozó tarifát központilag a MABISZ Kártalanítási Számla határozza meg minden naptári évre vonatkozóan, arra a biztosítónak nincs ráhatása.

Itt tájékozódhat MABISZ által meghirdetett Fedezetlenségi díjakról:

  • Fedezetlenségi díjak a 2020. évre 
  • Fedezetlenségi díjak a 2019. évre
  • Fedezetlenségi díjak a 2018. évre
  • Fedezetlenségi díjak a 2017. évre
  • Fedezetlenségi díjak a 2016. évre
  • Fedezetlenségi díjak a 2015. évre
  • Fedezetlenségi díjak a 2014. évre