Fontos tudnivalók a díjszabásról

  • A díjfizetési ütemet változtatni adott biztosítási év közben nem lehet!
  • Havi díjfizetési gyakoriság csak átutalás, bankkártyás díjfizetés és csoportos beszedési megbízás útján történő díjfizetési mód esetén lehetséges.
  • Az ajánlatban megjelölt díjfizetési ütemet csak évfordulóra lehet módosítani. Ha a KGFB rész-díj kevesebb, mint 25.000 Ft, akkor csak éves díjfizetési ütem választható.
  • A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény értelmében a biztosítási év során díjat változtatni csak a bonus-malus osztály megváltozása esetén lehet, valamint a Szerződő közlési kötelezettségének megszegése esetén a kockázatviselés kezdetétől számított 60. napig. A szerződés díját érintő egyéb változás leghamarabb a biztosítási évfordulónál érvényesíthető.
  • Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk 2022.10.01-től hatályos díjtarifái — a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény a 23. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint alkalmazandó díjtarifája — csak a 24. § (1) bekezdése szerint módosuló szerződéssel rendelkező javára tartalmazhat különbségtételt abból a szempontból, hogy a szerződés új szerződésnek vagy pedig a 24. § (1) bekezdés szerint módosuló szerződésnek minősül.