Tarifahirdetés

2013. január 1-jét követően bármikor hirdethetnek tarifát a biztosítók.

  • Az új tarifát annak életbelépése előtt hatvan nappal kell meghirdetni;
  • Az újonnan meghirdetett tarifa a már megkötött szerződések díját az adott biztosítási évben nem módosíthatja;
  • A szerződések felmondására és ezzel együtt biztosítóváltásra továbbra is csak a biztosítási évfordulóra lesz lehetőség, mind a biztosító, mind az Ügyfél számára!

A biztosító a biztosítási időszak kezdetét hatvan nappal megelőzően tett ajánlatot nem fogadhatja el, tehát maximum 59 nappal későbbi kockázatviselési kezdettel köthető meg a szerződés.