Kárrendezés

1. Kárbejelentés

Jelentse be a kárt mobilon, gyorsan és szakszerűen az E-kárbejelentő alkalmazással!
Most már nem kell papírral és mellékletekkel bajlódni egy kárbejelentéskor, az E-kárbejelentő alkalmazás minden segítséget megad.

A MABISZ új, digitális kárbejelentőjének segítségével egyszerűen, gyorsan és szakszerűen elintézheti a kárbejelentést. Töltse le itt!

Fontos! Európai baleseti bejelentő igényelhető az ország bármely postáján. A Baleseti bejelentő eredeti példányát minden esetben őrizze meg, azt a kárszemlére feltétlenül vigye magával, és adja át a szemlét végző kárszakértőnek!

Amennyiben Ön a károkozó fél
A károkozó (Biztosított) köteles a káreseményt - a kárrendezéshez szükséges adatok megadásával, és a lényeges körülmények leírásával - 5 napon belül a biztosítójánál írásban bejelenteni.

Amennyiben Ön a károsult fél
A károsult a káreseményt - annak bekövetkeztétől számított - 30 napon belül köteles annál a biztosítótársaságnál bejelenteni, ahol a károkozó fél kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik. Amennyiben erről nincs pontos információja, a MABISZ ügyfélszolgálatához fordulhat - a másik fél rendszámának ismeretében - felvilágosításért telefonon a (+36 1) 802-8400 számon, e-mailben a mabiszesze@mabisz.hu címen, vagy online intézkedhet : https://mabisz.hu/gepjarmu-karrendezes/

Személyi sérülés esetén
Ha a baleset halált vagy személyi sérülést okozott, a balesetről a rendőrhatóságot (a legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíteni kell, és a lehetőséghez képest gondoskodni kell a nyomok megőrzéséről, a helyszínt csak az intézkedő rendőr engedélyével szabad elhagyni. Ilyen esetben hívjanak mentőt, és értesítsék a rendőrséget!

Ha személyi sérülés nem történt
Az érdekeltek kötelesek személyazonosságukat és a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításuk fennállását hitelt érdemlően igazolni. Ha a baleset folytán megrongálódott jármű vezetője nincs jelen, a károkozó köteles személyi adatait és biztosítója nevét erre alkalmas módon, a helyszínen hátrahagyni, és az esetet a felelősségbiztosítási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a biztosítónak bejelenteni.

Kizárások*:
A biztosító nem téríti meg azt a kárt - többek között-, amely:

 • a károkozó gépjárműben keletkezett;
 • álló gépjárműre fel-, illetve arról való lerakodás során keletkezett;
 • háború, háborús cselekmény, terrorcselekmény (a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv. 261. §-a) következményeként keletkezett.
*Részletek az Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételekben.

A biztosító az általa kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti:
 • attól a vezetőtől, aki a gépjárművet az Üzembentartó vagy az egyébként jogosan használó engedélye nélkül vezette;
 • a Biztosítottól, ha a kárt jogellenesen, szándékosan okozták;
 • a Biztosítottól, ha a gépjárművet alkoholos vagy a vezetési képességre hátrányosan ható szertől befolyásolt állapotban vezették, illetve annak vezetését ilyen személynek adta át,
 • a Biztosítottól, ha a gépjármű vezetője gépjárművezetésre jogosító engedéllyel (igazolvány) nem rendelkezett, illetve a gépjármű vezetését ilyen személynek adta át;
 • az Üzembentartótól, ha a balesetet a gépjármű súlyosan elhanyagolt műszaki állapota okozta;
 • a vezetőtől, ha a kárt segítségnyújtás elmulasztásával, illetve foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetéssel okozta.

2. Kárbejelentés módja

 • Közvetlenül írásban a Posta Biztosító gépjármű kárrendezési osztályának
  fax számára: 06 1 423 4299;
 • A Posta Biztosító nevére címzett levélben: 1535 Budapest, Pf. 952;
 • E-mailen az karinfo@mpb.hu címen;
 • Személyesen a Postán

3. Gépjárműszervizek
Töltse le a Postaautó Duna Zrt. gépjármű szervizeinek listáját!

Töltse le a PostaAutóŐr Kárrendezési Szabályzatunkat!