Jellemzők

KGFB szerződés köthető:

 • gépjármű vásárlásakor,
 • üzembentartó váltáskor,
 • előző KGFB szerződés díjnemfizetés miatti megszűnésekor,
 • forgalomból kivont gépjármű újbóli üzembe helyezése esetén, illetve
 • biztosítási évfordulókor, amennyiben az évforduló előtt 30 nappal írásban felmondták a korábbi szerződést.

Többféle kedvezményt kínálunk: 

 • a családos, gyermek(ek)et nevelő Ügyfelek részére,
 • az egy háztartáson belül több PostaAutóŐr szerződéssel rendelkezőknek, 
 • a nyugdíjasoknak, 
 • a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek és kormánytisztviselőknek, valamint az állami tulajdonú gazdasági társaságok alkalmazottainak, 
 • a polgárőröknek, 
 • az E-mail kommunikációt választóknak
 • a Posta Bankszámlával rendelkezőknek
 • a benzines autóval rendelkezőknek, és
 • a Facebook kedvezménykuponnal rendelkezőknek.

 

A törvény értelmében a KGFB biztosítási szerződés területi hatálya az Európai Gazdasági Térség és Svájc területe, valamint a Nemzetközi Zöldkártya Rendszer azon országainak területére terjed ki (lásd Zöldkártya hátoldal), amelyek nemzeti irodájával a Magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött. A nemzetközi megállapodásban résztvevő országok listáját a Magyar Nemzeti Bank (https://www.mnb.hu/felugyelet) teszi közzé.

A Posta Biztosító helytállási kötelezettsége egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként egymillió-kettőszázhúszezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként hatmillió-hetvenezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.