Jogszabályok

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet a bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról