Termékinformációk

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról (KGFB)

Mi a KGFB biztosítás?

A gépjárművel való közlekedés „veszélyes üzem”, az esetleges balesetekben az utasok és a gépjárművek is komolyan megsérülhetnek. A KGFB biztosítás célja, hogy a gépjárművel okozott károk – a károkozó fizetőképességétől függetlenül – megtérüljenek. Minden gépjármű Üzemben tartója köteles a gépjármű üzemeltetése során okozott károk (mások vagyonában okozott károk, személyi sérülések) fedezetére felelősségbiztosítási szerződést kötni, és annak díját fizetni. A szerződéskötési kötelezettséget és a biztosítás feltételeit a 2009. évi LXII. törvény (Gfbt) szabályozza.

Mit fedez a KGFB biztosítás?

A KGFB biztosítás nem a saját autónkban keletkezett károkat téríti meg, hanem az általunk a gépjármű üzemeltetése során másnak/harmadik félnek okozott dologi károkat, illetve a károkozás során bekövetkező személyi sérüléseket. Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként egymillió-kettőszázhúszezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként hatmillió-hetvenezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.

Mit nem fedez a KGFB biztosítás?

A törvény felsorolja azokat az eseteket, amelyekre a biztosítás nem terjed ki, így például a biztosító nem fizet arra a kárra, amely

  • a károkozó gépjárműben keletkezett,
  • a gépjármű balesete nélkül az út burkolatában keletkezett,
  • a gépjármű – forgalomban való részvétele nélkül – munkagépként való használata során keletkezett,
  • álló gépjárműre fel-, illetve arról való lerakodás következtében keletkezett,
  • gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során következett be.

FIGYELEM! A KGFB nem téríti a károkozó gépjárművében keletkezett károkat, arra az Okozói kiegészítő biztosítás vagy a PostaCasco biztosítás nyújthat fedezetet.

Nem csak az ár számít …
Az elmúlt években a több millió autós közül rengetegen váltottak biztosítót – elsősorban anyagi megfontolásból. Az új biztosító kiválasztásakor azonban az ár mellett mindenképpen ajánlatos mérlegelni a biztosító megbízhatóságát, elérhetőségét, stabil gazdasági és tulajdonosi hátterét és az igényelhető plusz-szolgáltatásokat is. A Posta Biztosító 2003-as piacra lépése óta több mint 500 ezer Ügyfél választotta a PostaAutóŐr KGFB biztosítást. A német és magyar tulajdonosok stabilitása és szilárd háttere olyan biztonságot nyújt a Posta Biztosító működéséhez, amelyre minden Ügyfél nyugodtan támaszkodhat.

Miért a PostaAutóŐr KGFB biztosítást érdemes választani?

  • Egyszerű szerződéskötés;
  • Kárbejelentés az ország minden postáján;
  • Számos kedvezményt kínálunk Ügyfeleinknek;
  • Kiegészítő biztosítások igényelhetők;

Számolja ki PostaAutóŐr kötelező biztosítása díját ITT, vagy kérje postai munkatársaink segítségét az Önhöz legközelebb eső postán!