PostaCasco - jellemzők

 • Három önrész opció közül lehet választani:
  • 10% - minimum   50 000 Ft vagy
  • 10% - minimum 100 000 Ft vagy
  • 10% - minimum 200 000 Ft

A kiválasztott önrész minden esetben levonásra kerül a megállapított kár összegéből. Ez alól kivétel az üvegtörés, amikor az biztosító százalékos önrészt von le (pl. 60 000 Ft csereköltség esetén 6 000 Ft-ot). Amennyiben az üveg sérülését javítással állítják helyre, akkor önrész levonása nélkül a teljes összeg kifizetésére kerül.

 • Szélvédőcsere esetén az önrésznek csak a 10%-a kerül levonásra, javítás esetén pedig önrész levonása nélkül térítjük szélvédő kárát.
 • A gépjárműben lévő személyes tárgyakat 50 000 Ft-ig biztosítjuk, egy biztosítási évben egy alkalommal.
 • Mely országokra terjed ki a biztosító kockázatviselése?
  • Kiterjed az Európában, valamint Törökország európai területén bekövetkezett biztosítási eseményekre - a rabláskár kivételével.
  • ­Nem terjed ki a volt Szovjetunió területére - Észtország, Lettország és Litvánia kivételével.
  • Rabláskár biztosítási esemény tekintetében csak Magyarország területére terjed ki.

Gépjármű-biztosítási alapfogalmak
 • Szerződő: bárki lehet, aki a biztosítandó gépjármű megóvásában érdekelt.
 • Biztosított a biztosítandó gépjármű forgalmi engedélybe bejegyzett Tulajdonosa vagy Üzembentartója.
 • Biztosítási eseménynek minősül a biztosított jármű és az egyéb biztosított vagyontárgyak olyan külső okból eredő károsodása, amely hirtelen, váratlanul, véletlenszerűen, előre nem látható időben következik be, és amelyet az Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételek, mint biztosítási eseményt nevesít.
  Biztosítási események:
  • elemi kár: földrengés, robbanás, villámcsapás, stb.
  • törés kár (üveg-töréskár is)
  • lopáskár (teljes gépjármű lopása)
  • részlopás kár
  • rabláskár
 • Lezárt jármű: a jármű abban az esetben tekinthető lezártnak, ha egyik zárból sem hiányzott a zárbetét; a jármű zárai, zárbetétei a jármű kulcsa vagy a kulcsot helyettesítő eszköz nélkül nem voltak roncsolás-mentesen nyithatóak; minden ajtó és zár előírásszerűen volt bezárva; a riasztó vagy a lopás gátló (indításgátló) – amennyiben van – üzemképes és aktivált (bekapcsolt) állapotban volt; a szélvédő és mindegyik ablak olyan állapotban volt, amely megfelelően védte a járművet a jogtalan behatolás ellen.
 • Totálkár: a biztosított vagyontárgy teljes megsemmisülése, eltűnése, vagy olyan mértékű károsodása, hogy a helyreállítása, vagy javítása már nem gazdaságos.
Szerződéskötéshez készítse elő az alábbi dokumentumokat: 
 • a forgalmi engedélyt vagy az adásvételi szerződést,
 • a bonus-malus osztályba sorolást igazoló dokumentumot (a bonus-malus besorolás igazolható bármilyen, egy másik biztosító által kiállított irattal is, pl. csekk, díjátsoroló levél),
 • új autó esetében a számlát, számla hiányában a megrendelő lapot.