Jogszabályok

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról