Szemle

A szemlézés a gépjármű-biztosítás megkötésének nélkülözhetetlen része – kivéve a számlával igazolt új autót. Újnak tekintjük az autót akkor, ha azt az első Tulajdonos magyarországi márkakereskedőtől vásárolja, és az autót még nem vette át, és az autó kilométer órája 0 és 10 km között áll. Abban a pillanatban, ahogy ez az autó elhagyta a márkakereskedő telephelyét, már nem új, hanem használt autó.

A biztosítási ajánlati nyomtatvány biztosítóhoz történő beérkezését követően a biztosító kijelöl egy szemléző céget, és intézkedik arról, hogy a szemléző cég a Szerződővel a szemléről időpontot egyeztessen.

Fontos! Szerződéskötéskor a Szerződő feltétlenül adjon meg olyan telefonszámot, amelyen munkaidőben el lehet őt érni szemleegyeztetés céljából.

A jármű szemlézéséhez feltétlenül szükséges dokumentumok:
  • a biztosítási ajánlat, 
  • a díjelőleg befizetését igazoló befizetési pénztárbizonylat, 
  • forgalmi engedély, 
  • ha még nem íratták át a járművet, akkor a vásárlási számla vagy adás-vételi szerződés, 
  • az utolsó, érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díj fizetés csekkje, vagy az igazoló szelvény, 
  • a jármű összes kulcsa és távirányítója.