Kárügyintézési garancia

A biztosító a hozzá bejelentett kárigény elbírálásához álláspontja szerint szükséges utolsó irat kézhezvételét követő naptól számított 5 munkanapon belül elindítja a biztosítási szolgáltatás összegének kiutalását, ha a bejelentett igény a megítélése szerint alapos. Amennyiben a biztosító az előzőekben írt feltételek megvalósulása ellenére 5 munkanapon belül nem indítja el a szolgáltatás összegének kiutalását, úgy az általa megállapított kárösszegen felül annak 10%-át, de maximum 100 000 Ft megfizetését vállalja. 

A kárbejelentés történhet:

  • Elektronikusan ITT.
  • Mobil alkalmazáson keresztül (Posta Biztosító applikáció)
  • Telefonon: 06 1 200 4800, ügyfélszolgálatunk nyitva tartási idejében (H 8.00-20.00, K-P 8.00-18.00)
  • Személyesen az ország bármely postahelyén (a postákon üzemelő informatikai rendszeren keresztül vagy kárbejelentő nyomtatvány kitöltésével)
  • E-mailben: karinfo@mpb.hu
  • Faxon: 06 1 423 4299
  • Írásban a biztosító nevére címzett levélben: Magyar Posta Biztosító Zrt. 1535 Budapest, Pf. 952.

Egyéb kárbejelentési út igénybevétele esetén a bejelentés időpontjának a kárbejelentés kárrendezési szervhez történő megérkezésének időpontját kell tekinteni.