Kárrendezés

A kárbejelentést haladéktalanul, de legkésőbb a káresemény tudomásra jutásától számított 2 munkanapon belül meg kell tenni.

Elektronikus kárbejelentés ITT.

A kárbejelentés történhet:  • személyesen a postákon,
  • írásban a biztosító nevére címzett levélben: 1535 Budapest, Pf. 952,
  • telefonon a biztosító ügyfélszolgálati telefonszámán: 06 1 200 4800, hétfőnként 8.00-20.00, keddtől péntekig 8.00-18.00 óráig,
  • a 06 1 423 4299-as faxszámon, vagy
  • e-mailen: karinfo@mpb.hu.
A kárbejelentést megteheti:  • a Szerződő,
  • a Biztosított, valamint
  • ezek meghatalmazottja.
A kárbejelentéshez szükséges dokumentumokról az Ügyféltájékoztató és biztosítási feltételekből tájékozódhat.