Kárügyintézési garancia

A biztosító vállalja, hogy hat havi biztosítási díjnak megfelelő összeget fizet a kártérítési összegen felül, ha a kárügyintézés az utolsó irat beérkezésétől számított 9 munkanapnál tovább tart, az alábbi feltételekkel:

A biztosítóhoz való bejelentés a káresemény írásbeli (itt – kárbejelentési oldal) vagy szóbeli bejelentését jelenti a biztosító fax számán (1/423-4299), telefonos vagy személyes ügyfélszolgálatán keresztül. Egyéb kárbejelentési út igénybevétele esetén a bejelentés időpontjának a kárbejelentés kárrendezési szervhez történő megérkezésének időpontját kell tekinteni.

A kárügyintézési garancia hatálya nem terjed ki az ország bármely részén bekövetkező természeti katasztrófák és tömeges károk ideje alatt bekövetkezett káreseményekre, valamint az ezeket követő 2 hónapos időtartamra. A jelen vállalás szempontjából természeti katasztrófának tekintendő az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) narancs vagy vörös veszélyességi szintű riasztása esetén bekövetkező vihar, felhőszakadás, jégverés, villámcsapás, közvetett villámcsapás biztosítási esemény, továbbá az árvíz és földrengés biztosítási események bekövetkezése. Tömeges kárnak a jelen vállalás szempontjából az az eset tekintendő, amikor legalább száz biztosított károsodik egy napon belül ugyanazon biztosítási esemény következtében.

A biztosító 6 havi biztosítási díjat fizet ki a bejelentett kárüggyel érintett biztosítási szerződés káridőpontban érvényes díja alapján, amennyiben a kárügy kapcsán kártérítés kifizetéséről gondoskodik, de ez a vállalt kárügyintézési garancia határidejét túllépte.

Az egyes szerződések vonatkozásában a kárügyintézési garancia esetleges visszavonását követően a vállalást a biztosító a szerződés soron következő évfordulójáig vállalja fenntartani. Abban az esetben, ha a következő biztosítási évfordulóig a visszavonás időpontjában kevesebb, mint 50 nap van hátra, akkor a biztosító a vállalást a rákövetkező évfordulóig vállalja az adott egyedi szerződés vonatkozásában fenntartani.