Kárrendezés

A biztosítási eseményt – annak bekövetkeztétől számított – 8 munkanapon belül kell írásban a biztosítónak bejelenteni a Kárbejelentő (baleset és betegségbiztosítási károk bejelentésére)” c. dokumentumon. 

 

Bejelentést tehet:
  • személyesen a postákon,
  • a biztosító nevére címzett ajánlott levélben (1535 Budapest, Pf. 952),
  • vagy a 06 1 423 4298-as faxszámon.