Gyakori kérdések

Milyen összegre biztosítsam otthonomat?
A biztosítási összeg megállapításánál az újjáépítési értéket és nem a piaci, forgalmi értéket kell figyelembe venni, hiszen egy esetleges kár bekövetkeztekor az újjáépítést kell finanszírozni.

Köthetek-e PostaFészekŐr otthonbiztosítást, ha társasházban lakom és a lakásra (épületre) a társasház között biztosítást? Mit kell tennem ilyen esetben?

Igen köthet, ez esetben Önnek elegendő ingóságait biztosítani.

Mikor minősül egy ingatlan állandóan lakottnak?

Állandóan lakottnak minősül az az ingatlan, amely teljes háztartás vitelére alkalmas, a Biztosított ott lakásra berendezkedett és a Biztosított állandóan, minden évszakban és életvitelszerűen ott lakik.

Lakottnak minősül-e a felújítás, vagy építés alatt álló ingatlan?

Nem minősül lakottnak.

Mire szolgál a Zálogkötelezetti nyilatkozat?

Amennyiben hitelt szeretne felvenni az ingatlanra, a bank kérheti a bank bejegyeztetését zálogjogosultként. Ebben az esetben, amennyiben az ingatlant nagyobb kár éri, a kárösszeg kifizetése a bankot illeti meg.

Biztosíthatóak–e a vállalkozói vagyontárgyak?

Igen, de kizárólag a Moduláris biztosításban a vállalkozói vagyontárgyakra vonatkozó külön biztosítási összeg megjelölése esetén.

Kiadható postán a Zálogkötelezetti nyilatkozat?

Nem, a nyilatkozatot a Magyar Posta Biztosító Zrt. jogosult kiadni.

Mit kell beküldeni a biztosítónak, amennyiben szeretném a bankot bejegyeztetni Zálogjogosultnak?

A bank által kiadott nyilatkozatot vagy a Posta Biztosító formanyomtatványát, melyet bármelyik postán átvehet, mely tartalmazza a bank nevét, címét, a hitelszerződés számát, a hitel futamidejét, a beterhelt ingatlan pontos címét (melynek egyeznie kell a biztosított ingatlan címével), a lakásbiztosítás szerződés számát és a szerződő aláírását.

A biztosító megtéríti a kockázatviselés helyén a fagyasztószekrényben, hűtőládában tárolt élelmiszerek megromlásából eredő kárt?

Igen (Optimum-, Prémium csomag esetén, valamint Moduláris biztosítás esetén a szerződő választásának megfelelően), ha az élelmiszerek az elektromosáram-szolgáltató minimum 8 órás folyamatos szolgáltatás kimaradása miatt romlanak meg és ezt a szolgáltató előre nem jelezte. Az áramkimaradás tényét és időtartamát az illetékes áramszolgáltatónak igazolnia kell.

A lakásbiztosítás keretében biztosíthatom a garázsban tartott gépjárművemet?

Amennyiben a garázsban vagy fedett kocsi beállóban tárolt, érvényes magyar hatósági jelzésekkel és dokumentumokkal ellátott, továbbá a Biztosított tulajdonában, illetve üzemben tartásában lévő személygépjárműben, motorkerékpárban és azok alkatrészeiben, tartozékaiban a tűz, robbanás, villámcsapás, vagy vezetékes víz okoz kárt, akkor azt a Biztosító megtéríti Prémium biztosítási csomag esetén, valamint Moduláris biztosítás esetén a szerződő választásának megfelelően.

A biztosító megtéríti a megsérült, megsemmisült, használhatatlanná vált személyi okmányok újraigénylésével, pótlásával kapcsolatban felmerülő illetékek számlával igazolt költségét?

Igen, biztosítási évenként egy alkalommal, 20.000 forintig Prémium biztosítási csomag esetén, valamint Moduláris biztosítás esetén a szerződő választásának megfelelően.

A szabadban tartott kerti bútoraimat biztosíthatom?

Igen, biztosíthatóak a szabadban tárolt kerti bútorok Prémium biztosítási csomag esetén, valamint Moduláris biztosítás esetén.