Jellemzők

 • Biztosítás fajtája: folyamatos díjas, rákos megbetegedésre szóló biztosítás.
 • Tartam: előre meghatározott időszakra, 5 évre köthető.
 • Betegségbiztosítási összeg (választható): 1 millió Ft, 2 millió Ft, 3 millió Ft, 5 millió Ft.
 • Haláleseti (baleseti halál és nem baleseti halál) biztosítási összeg (beépített szolgáltatás): 100 000 Ft.
 • Díjfizetési ütem: a Szerződő igénye szerint választható havi, negyedéves, féléves vagy éves.
 • Minimális gyakoriság szerinti díj: 2 000 Ft.
 • Minimális éves díj: 12 000 Ft.
 • Szerződő: csak magánszemély lehet, ő az, aki a biztosítási ajánlatot teszi, és a díjat fizeti.
 • Biztosított:
 • akinek az életére/betegségi kockázatára a biztosítást megkötik,
 • személye eltérhet a Szerződőétől,
 • egy természetes személy csak egy PostaGyógyír szerződésben lehet akár Biztosított, akár Társbiztosított.
 • Társbiztosított:
 • az életbiztosítás Biztosítottjával egy háztartásban élő házastárs, élettárs,
 • ebben az esetben a "kétszemélyes" díjtáblázatban szereplő díjak a mérvadók, a biztosítási díjat az idősebb Biztosított életkora alapján kell meghatározni,
 • egy természetes személy csak egy PostaGyógyír szerződésben lehet akár Társbiztosított, akár Biztosított.
 • Biztosított belépési életkora:
 • a szerződés 18–81 év közötti Biztosítottra/Társbiztosítottra köthető,
 • a Biztosított/Társbiztosított életkora lejáratkor nem haladhatja meg a 85. évet.
 • Betegségbiztosítási kedvezményezett:
 • a szolgáltatásra a biztosítási eseménnyel érintett Biztosított, illetve Társbiztosított jogosult.
 • Haláleseti kedvezményezett:
 • A szerződés megkötésekor több Haláleseti kedvezményezett jelölhető, személyük a tartam során írásbeli nyilatkozattal módosítható.
 • Amennyiben a Szerződő és a Biztosított személye eltér egymástól, a Kedvezményezett jelölését vagy módosítását a Szerződőnek, a Biztosítottnak/Társbiztosítottnak is alá kell írnia.
 • A Biztosítottnak és a Társbiztosítottnak lehetősége van külön-külön Kedvezményezettet jelölni.
 • A hatályos jogszabályok szerint a biztosító haláleseti szolgáltatása nem része a hagyatéknak, és nem terheli öröklési illeték.