Orvosi asszisztenciaszolgáltatás

A biztosító a biztosítás teljes tartama alatt orvosi asszisztenciaszolgáltatást nyújt az Advance Medical Hungary Kft.-n keresztül a Biztosított, Társbiztosított, illetve azok 18. életévét még be nem töltött, velük egy háztartásban élő vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekei részére.