Biztosítási esemény, biztosítási szolgáltatások

Biztosítási esemény

 • Rosszindulatú daganatos megbetegedés:
  - a Biztosított, Társbiztosított, illetve azok 18. életévét még be nem töltött, velük egy háztartásban élő, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekeinek a szerződés kockázatviselési ideje alatt (várakozási idő letelte után) diagnosztizált rosszindulatú daganatos megbetegedése.
 • Halál:
  - a Biztosítottnak vagy Társbiztosítottnak a biztosító kockázatviselési ideje alatt bekövetkező halála.
 • Baleseti halál:
  - a Biztosított vagy Társbiztosított balesetből eredő halála, mely a biztosító kockázatviselési ideje alatt vagy a balesettől számított 1 éven belül következik be.

Biztosítási esemény bekövetkeztének időpontja:

 • Halál esetén a halál bekövetkezésének időpontja,
 • Rosszindulatú daganatos megbetegedés esetén az első sikeres biopszia levételének napja, amely alapján a végleges kórszövettani jelentést kiállítják, és a rosszindulatú daganat tényét megállapítják.
 • Rosszindulatú daganatos megbetegedésnek számít: az a daganat, amelyet kórszövettani eredmény annak igazol. A rosszindulatú daganatra vonatkozó definíció magában foglalja a bőr rosszindulatú daganatait, a csontvelő rosszindulatú betegségeit és a leukémiát is.

Nem minősülnek rosszindulatú daganatos megbetegedésnek, és így nem tekinthetők biztosítási eseménynek:
Az Ügyfél-tájékozató és biztosítási feltételekben felsorolt egyes betegségek (pl. in situ carcinomák; dysplasiák; papilláris vagy follikuláris pajzsmirigydaganat, ha nem éri el a biztosítási feltételekben meghatározott osztályozási szintet). Nem tekinthetők rákos megbetegedésnek a biztosítási szerződés szempontjából azok az elváltozások sem, amelyeket vérben, nyálban, székletben, vizeletben vagy bármely testnedvben talált daganatos sejtek és/vagy daganatra utaló molekulák alapján diagnosztizáltak, és nem rendelkeznek további végleges, klinikailag igazolható bizonyossággal/lelettel.

Biztosítási szolgáltatások:
Mind a Biztosított, mind a Társbiztosított, illetve azok 18. életévét még be nem töltött, velük egy háztartásban élő vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekei esetében a biztosító egy alkalommal, és kizárólag a legkorábban bekövetkező biztosítási eseményre térít. A biztosító a nem baleseti eredetű halál és a rosszindulatú daganatos megbetegedés biztosítási eseményekre a szerződés technikai kezdetétől számított 6 havi várakozási időt köt ki.