Gyakori kérdések

Kiknek ajánljuk PostaHozamFix életbiztosításunkat?

A PostaHozamFix életbiztosítást annak ajánljuk, aki szeretne egy biztos befektetést és a hozamvédett eszközalap lejáratáig nem kívánja felhasználni megtakarítását, vagyis annak, aki szeretne megtakarítani, értékálló befektetéshez jutni, gondoskodni hozzátartozóiról, szeretteiről, illetve aki független szeretne maradni a pénzügyi piacok ingadozásától.

Mi a teendő, ha nincs meg az eredeti kötvény?

Ilyen esetben két lehetőség van. Az egyik lehetőség, hogy a postai címre tértivevényesen hiteles másolatot küldünk Önnek, és ilyenkor online postán a hiteles másolattal megtörténhet a kifizetés. A másik lehetőség, hogy Ön nyilatkozik, hogy nincs meg az eredeti kötvény. Ez esetben csak arra van lehetőség, hogy a Posta Biztosító központjába megküldik a szükséges dokumentumokat és a Biztosító kiutalja az összeget.

30 napon belül szeretnék elállni a szerződéstől. Mi a teendőm?

Önnek a szerződés megkötéséről szóló tájékoztató megérkezésétől 30 napon belül lehetősége van elállni a szerződéstől. Ilyen esetekben a szerződési feltételekben részletezett nyomtatványokat kell benyújtani és a biztosítón keresztül történik meg a szerződés megszüntetése és a szerződővel való elszámolás, postán nem történik kifizetés.

Önnek ilyenkor 5 000 forintos költséggel kell számolnia. Továbbá a kifizetésnek is lehet költsége, annak függvényében, hogy bankszámlára vagy postai címre kéri az összeg utalását.

Ha minden szükséges dokumentumot megküldök, akkor mennyi időn belül várható a kifizetés?

Az utolsó szükséges dokumentum beérkezésétől számítva 15 napon belül várható, hogy megtörténik a kifizetés.

A Szerződő helyett más eljárhat-e a szerződéssel kapcsolatban?

Igen, kéttanús meghatalmazással, melyben konkrétan meg van jelölve, hogy pontosan mire, milyen ügyintézésre vonatkozik.

Haláleseti kedvezményezett személyét meg lehet-e változtatni?

Bármikor lehet módosíttatni a Haláleseti kedvezményezett(ek) személyét változás-bejelentő nyomtatvány kitöltésével.

Ha a Biztosított elhalálozott, akkor be kell-e jelenteni?

Igen. A Biztosított halálát 8 napon belül jelezni kell a biztosító felé. El kell küldeni a szükséges dokumentumokat (eredeti kötvény, befizetési bizonylat, halotti anyakönyvi kivonat, Haláleseti kedvezményezett részéről érvényes személyi igazolvány másolat, kifizetéssel kapcsolatos nyilatkozat) a biztosítóhoz.

Ha nincs Haláleseti kedvezményezett a kötvényen megadva, akkor ki juthat hozzá az összeghez?

Ilyen esetben a jogerős hagyatékátadó végzés alapján az abban megjelölt örökös(ök) részére történik a kifizetés.

Probléma, ha a hagyatékátadó végzésben a PostaHozamFix szerződés nincs feltüntetve?

Nem, mert a PostaHozamFix hagyatéknak nem tárgya, nem kell abban feltüntetni.

Kamatadó köteles a PostaHozamFix?

Igen, a megszüntetés időpontjában érvényben lévő kamatadó és eho szabályt kell figyelembe venni.

Hogyan tudok az aktuális értékről tájékozódni?

Évente egyszer a biztosító egyenlegértesítő levelet küld. Évközi egyenlegközlő Online postán vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kérhető.

Külföldi személy köthet PostaHozamFix életbiztosítást?

Igen, amennyiben magyarországi lakcímmel rendelkezik.