Jellemzők

A PostaTestŐr folyamatos díjas balesetbiztosítás az alábbi kockázatokat tartalmazza:
  • Baleseti eredetű csonttörés: a biztosításban meghatározott összeget fizetjük ki. A csontrepedés, a fogtörés és a fogpótlás nem minősül biztosítási eseménynek.
  • Baleseti kórházi napi térítés: folyamatos kórházi kezelés esetén az első naptól szoltáltatunk, ha a kórházi ápolás meghaladja a négy napot.
  • Baleseti műtéti térítés: a műtétek csoportba-sorolásának megfelelően térítünk. Kis műtétek esetén a biztosítási összeg 50%-át, közepes műtét esetén 100%-át, nagy műtét esetén 200%-át fizetjük meg, és vannak nem térített műtétek is.
  • Baleseti eredetű megváltozott munkaképesség: a kockázatvislés tartama alatt bekövetkezett baleset eredményeként bekövetkező megváltozott munkaképesség esetében térítünk akkor, ha annak mértéke a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján C2, D, E minősítési kategóriába esik.
  • Baleseti eredetű végleges rokkantság: már 25%-os rokkantság esetén is fizetünk, a megrokkanás arányában. 
  • Közlekedési baleseti eredetű végleges rokkantság: ilyen esetben a baleseti eredetű rokkantásg összegét még egyszer kifizetjük.
  • Baleseti eredetű halál: a Szerződő és a Biztosított által meghatározott Kedvezményezett megkapja a szerződésben meghatározott biztosítási összeg 100%-át.
  • Közlekedési baleseti eredetű halál: ilyen esetben a baleseti halál összegét még egyszer kifizetjük.
  • Teledoktor szolgáltatás: 24 órás egészségügyi információs szogáltatást nyújtunk B és C csomag választása esetén.

A Szerződő három csomag közül választhat:

Választható szolgáltatáscsomagok
Biztosítási díj Nők/Férfiak A csomag (Ft) B csomag (Ft) C csomag (Ft)
Éves díj 9 900 19 800 29 700
Féléves díj 5 049 10 098 15 147
Negyedéves díj nem lehetséges 5 148 7 722
Biztosítási összeg Csonttörés 10 000 20 000 30 000
Baleseti eredetű kórházi napi térítés 1 000 2 000 3 000
Baleseti eredetű műtéti térítés 75 000 150 000 225 000
Baleseti eredetű megváltozott munkaképesség
Megváltozott munkaképesség C2 besorolás esetén 500 000 1 000 000 1 500 000
Megváltozott munkaképesség D besorolás esetén 1 000 000 2 000 000 3 000 000
Megváltozott munkaképesség E besorolás esetén 2 000 000 4 000 000 6 000 000
Baleseti eredetű végleges rokkantság 1 000 000 2 000 000 3 000 000
Közlekedési baleseti eredetű végleges rokkantság  1 000 000 2 000 000 3 000 000
Baleseti eredetű halál 1 000 000 2 000 000 3 000 000
Közlekedési baleseti eredetű halál  1 000 000 2 000 000 3 000 000
ÚJ  Teledoktor szolgáltatás nincs van van