Szolgáltatások

A PostaTestŐr balesetbiztosítás szolgáltatásait az alábbi táblázatban találja. A szolgáltatások köre és mértéke a választott csomagtól függ. Kérjük, szerződéskötés előtt tanulmányozza át a lenti táblázatot, hogy az igényeinek leginkább megfelelő csomagot választhassa!

Választható szolgáltatáscsomagok
Biztosítási díj Nők/Férfiak A csomag (Ft) B csomag (Ft) C csomag (Ft)
Éves díj 9 900 19 800 29 700
Féléves díj 5 049 10 098 15 147
Negyedéves díj nem lehetséges 5 148 7 722
Biztosítási összeg Csonttörés 10 000 20 000 30 000
Baleseti eredetű kórházi napi térítés 1 000 2 000 3 000
Baleseti eredetű műtéti térítés 75 000 150 000 225 000
Baleseti eredetű megváltozott munkaképesség
Megváltozott munkaképesség C2 besorolás esetén 500 000 1 000 000 1 500 000
Megváltozott munkaképesség D besorolás esetén 1 000 000 2 000 000 3 000 000
Megváltozott munkaképesség E besorolás esetén 2 000 000 4 000 000 6 000 000
Baleseti eredetű végleges rokkantság 1 000 000 2 000 000 3 000 000
Közlekedési baleseti eredetű végleges rokkantság  1 000 000 2 000 000 3 000 000
Baleseti eredetű halál 1 000 000 2 000 000 3 000 000
Közlekedési baleseti eredetű halál  1 000 000 2 000 000 3 000 000
ÚJ  Teledoktor szolgáltatás nincs van van

A FENTI TÁBLÁZAT FOGALMAIVAL KAPCSOLATOS MAGYARÁZATOK

Baleseti eredetű megváltozott munkaképesség:

Baleset következtében bekövetkező megváltozott munkaképesség, mely besorolható a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló 2012. január 1-jén hatályba lépett törvénymódosítás szerinti, az alább felsorolt új kategóriák egyikébe:

 • C2: egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota 30-50% között van.
 • D: rehabilitációja nem javasolt, csak folyamatos támogatással foglalkoztatható a megváltozott munkaképességű személy egészségi állapota 1-30% között van.
 • E: egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben, vagy egyáltalán nem képes, a megváltozott munkaképességű személy egészségi állapota 1-30% között van.

Az alábbi kategóriák esetén nem térít a biztosító:

 • A: rehabilitáció nélkül foglalkoztatható (60% feletti egészségi állapot)
 • B1: rehabilitációja javasolt, foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (50-60% közötti egészségi állapot).
 • B2: rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (50-60% közötti egészségi állapot)
 • C1: rehabilitációja javasolt, tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (30-50% közötti egészségi állapot).

Új szolgálatásunk, a TELEDOKTOR

A biztosító az egészségügyi szolgáltató partnere által, 24 órás egészségügyi információs szolgáltatást nyújt az alábbi információ kérése esetén:

 • orvosi segítség (kórház, klinika, rendelő, orvos, ügyelet) megnevezése (címe, telefonszáma)
 • gyermekorvosi segítség (kórház, klinika, rendelő, orvos, ügyelet) megnevezése (címe, telefonszáma)
 • fogászati rendelő megnevezése (címe, telefonszám, ügyelet)
 • gyógyszertárak megnevezése (cím, telefonszáma, ügyelet)
 • állatorvosi ügyeletek megnevezése
 • szakorvos által nyújtott általános telefonos tanácsadás:
  • -információ egészségügyi állapotról
  • orvosi szakkifejezések, kórházi zárójelentések magyarázata
  • a laboratóriumi eredmények és ezekbôl eredô összefüggések magyarázata
  • orvosi eljárások magyarázata
 • házi ápolások megszervezése (a költségeket a biztosítottnak kell vállalni)
  • szociális szolgáltatások: főzés, mosás, vasalás, kísérés, gyógyszerkiváltás, segítség fürdésben, napi takarítás, nagytakarítás, éjszakai felügyelet
  • egészségügyi szolgáltatások: injekciózás, sebkötözés, ágytálazás, pelenkázás, mozgatás, fürdetés
  • speciális szolgáltatások: személyi segítő szolgáltatás hallás- és mozgássérültek részére, értelmi fogyatékosok egyéni ellátása, gyógytorna, gyógy masszázs.

Teledoktor egészségügyi telefonos információs szolgáltatást csak a B és a C csomag tartalmaz.

Alapvető fogalmak:

Műtétnek számít a gyógyító, helyreállító vagy megelőző célú orvosi beavatkozás, amely a testszövetek összefüggését manuálisan, orvosi eszközök segítségével megváltoztatja. A biztosítási szerződés értelmében csak azok a műtétek képeznek biztosítási eseményt, amelyek ok-okozati összefüggésben állnak a biztosítási tartam ideje alatt bekövetkező balesetekkel.

Közlekedési balesetnek kell tekinteni a Biztosítottat ért balesetet abban az esetben, ha a Biztosított gyalogosként, jármű vezetőjeként vagy utasaként szenvedte el balesetet. Nem minősül közlekedési balesetnek:

 • ha a gyalogost ért balesetben nem hatott közre mozgó jármű,
 • kerékpárost ért olyan baleset, melynek bekövetkezésében nem hatott közre más mozgó jármű,
 • a jármű utasát, vagy vezetőjét ért olyan baleset, amelyben nem a jármű vagy más jármű haladásával összefüggésben következett be.

MILYEN SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT A POSTATESTŐR?

Baleseti eredetű csonttörés: a kockázatviselés időszaka alatt bekövetkezett baleset miatti csonttörés esetén a biztosító kifizeti a választott biztosítási csomag szerinti biztosítási összeget, egy biztosítási évben maximum háromszor. A csontrepedés, a fogtörés és a fogpótlás nem minősül biztosítási eseménynek.

Baleseti eredetű kórházi napi térítés: A biztosító a négy napot meghaladó folyamatos kórházi benntartózkodás esetén a kórházi kezelés első napjától minden olyan naptári napra fizet, amelyen a Biztosított baleset következtében, annak megtörténtétől számított egy éven belül orvosilag indokolt kórházi ellátásban részesül. Amennyiben a folyamatosan kórházban töltött napok száma nem éri el a négy napot, akkor a biztosító nem szolgáltat.

Baleseti eredetű műtéti térítés: A biztosító a baleseti eredetű műtétek szolgáltatását 4 csoportba sorolta:

 • nem térített műtétek 0%,
 • kis műtétek, melyek esetében a biztosító a vonatkozó biztosítási összeg 50%-át téríti,
 • közepes műtétek, mely esetében a biztosító a vonatkozó biztosítási összeg 100%-át téríti,
 • nagy műtétek, melyek esetében a biztosító a vonatkozó biztosítási összeg 200%-át téríti.

A műtéti lista ITT letölthető.

Baleseti eredetű megváltozott munkaképesség: a biztosító a kockázatviselés tartama alatt bekövetkezett baleset eredményeként bekövetkező megváltozott munkaképesség esetében térít, amennyiben annak mértéke a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján C2, D, E. minősítési kategóriába esik.

Baleseti eredetű végleges rokkantság: a Biztosított a kockázatviselés időszaka alatt bekövetkező baleset következtében végleges rokkantságot szenved, a biztosító kifizeti a választott biztosítási csomagnak megfelelő biztosítási összeget a megrokkanás arányában. Már 25%-ot meghaladó rokkantság esetén is térít!

Közlekedési baleseti eredetű végleges rokkantság: a biztosító a baleseti eredetű rokkantság összegét még egyszer kifizeti közlekedési baleset esetén.

Baleseti eredetű halál: amennyiben a Biztosított a kockázatviselés időszaka alatt bekövetkező baleset következtében a baleset napjától számított egy éven belül meghal, a Szerződő és a Biztosított által meghatározott Kedvezményezett megkapja a szerződésben meghatározott biztosítási összeg 100%-át.

Közlekedési baleseti eredetű halál: a biztosító a baleseti halál összegét még egyszer kifizeti, közlekedési baleset esetén.

ÚJ! Teledoktor: a biztosító 24 órás egészségügyi információs szolgáltatást nyújt a fent meghatározott esetekben és módokon.