Hasznos tudnivalók

Utasbiztosítás vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya?

Megfelelő utasbiztosítás nélkül külföldre indulni felelőtlenség. Elterjedt tévhit, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya (továbbiakban EEK) az Európai Unión belül mindenre megoldást nyújt, és minden kockázatot fedez. Az EEK kiváltása esetén az EU-tagállamokba utazókat társadalombiztosítási alapon ugyanazok az ellátások illetik meg, mint az adott ország állampolgárait. Tehát azokért az egészségügyi szolgáltatásokért, amelyekért a helyi lakosoknak fizetni kell, az EEK tulajdonosának is fizetni kell. Az Európai Egészségbiztosítási kártya (a korábbi E111-es nyomtatvány) kiváltása esetén az EU-tagállamokba utazókat társadalombiztosítási alapon ugyanazok az ellátások illetik meg, mint az adott ország polgárait, azonban a szolgáltatások köre országonként különböző.
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem helyettesíti az utasbiztosítást, mert a PostaUtasŐr utasbiztosítás ettől sokkal szélesebb körű szolgáltatást nyújt Ügyfeleinek. Fedezi a nem ingyenes sürgősségi ellátás költségeit és az önrészt is, valamint a jogi költségeket, poggyász és egyéb károkat, melyek a biztosítás hiányában komoly anyagi terhelést jelentenek.

Európai Egészségbiztosítási Kártya Utasbiztosítás
Mit nyújt? Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az átmeneti jelleggel egy másik uniós (EGT) tagországban (illetve az alábbiakban felsorolt államban) tartózkodó személy számára az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére jogosít. Baleset, betegség esetén fizeti a mentési költségeket és az orvosi ellátások költségét a feltételekben és a csomagokban meghatározott összeghatárokig, és téríti a poggyászkárokat, valamint 24 órás magyar nyelvű segélyszolgálatot biztosít.
Hol szerezhető be? A Kártya az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv ügyfélszolgálatán személyesen vagy írásban igényelhető. Bármely postahelyen vagy itt, az interneten is megköthető.
Meddig érvényes? A Kártya alapvetően a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. Az utazás időtartamára.
Milyen szolgáltatások vehetők igénybe? Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak.
  • Téríti a baleset vagy betegség kapcsán felmerülő sürgősségi orvosi és kórházi ellátás költségeit.
  • 24 órás magyar nyelvű telefonos segélyszolgálat segíti a biztosítottakat külföldön betegség, vagy baleset esetén.
  • Önrész nélkül téríti a gyógyszerek költségeit.
  • Téríti a poggyászkárt és az elveszett úti okmányok pótlását is.
  • Az Optimum és Prémium csomag jogvédelmi segítségnyújtási szolgáltatást is tartalmaz.
  • Kiegészítő sportbiztosítás és/vagy Kiegészítő autós segítségnyújtás biztosítás választása esetén további biztosítási eseményeket is lefed.
Önrész nélkül téríti a gyógyszerek költségeit.
A szolgáltatások köre és mértéke függ a választott biztosítási csomagtól.
Milyen szolgáltatásokat fedez? A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási / egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított. Miután a turisták által sűrűn látogatott üdülőhelyek környékén az orvosok döntően magánpraxisban működnek, illetőleg bizonyos államokban a magyarországinál szűkebb a társadalombiztosítás keretében igénybe vehető szolgáltatások köre, az önrészek másként kerültek meghatározásra, továbbá egy külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben fedezi a kötelező egészségbiztosítás, ezért mindenképpen ajánlatos utasbiztosítást kötni, hiszen az utasbiztosítás a fenti esetekben is szolgáltat.
Mely országokra terjed ki? Ausztria, Horvátország**, Norvégia, Bulgária, Hollandia, Olaszország, Belgium, Írország, Portugália, Ciprus (görög rész), Izland, Románia, Csehország, Lengyelország, Spanyolország, Dánia, Lettország, Svájc***, Egyesült Királyság, Liechtenstein, Svédország, Észtország, Litvánia, Szlovákia, Finnország, Luxemburg, Szlovénia, Franciaország, Málta, Görögország, Németország USA, Kanada, Antarktisz kivételével minden országra.
Gyógyszerek Önrészt nem fizet. A biztosító téríti a sürgősségi ellátás keretében a gyógyszerek költségeit is.
Balesetbiztosítás Nem térít. A választott biztosítási csomagnak megfelelően térít.
Poggyászbiztosítás Nem térít. A választott biztosítási csomagnak megfelelően térít.
Jogvédelembiztosítás Nem térít. A választott biztosítási csomagnak megfelelően térít.
Felelősségbiztosítás Nem térít. A választott biztosítási csomagnak megfelelően térít.

* A magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény alapján csak sürgősségi ellátás esetén.
** Svájc és az Európai Gazdasági Térség közötti megállapodás alapján az átmeneti svájci tartózkodás során orvosilag szükségessé váló szolgáltatások esetén.

Bankkártyákhoz tartozó utasbiztosítások
Nagyon elterjedt, hogy a különböző bank- és hitelkártyákhoz kapcsolódó szolgáltatások körében utasbiztosítás is szerepel. Azonban a szolgáltatások köre igen változatos. Általában egy alap utasbiztosításról van szó, amelynek biztosítási összegei nem fedezik teljes körűen a károk összegeit, de a legnagyobb különbség, hogy ezek között a kapcsolódó utasbiztosítások között nagyon ritka az, amelyik komplex szolgáltatási körrel nyújt biztonságot.