Kiegészítő biztosítások

Repülővel utazik? Kössön a PostaUtasŐr utasbiztosításhoz REPÜLŐS kiegészítő biztosítást!

Az Európai Unió 261/2004/EK rendelete szerint valamennyi európai országból induló, vagy ide érkező utasnak lehetősége van több mint 3 órás késés esetén kártérítést igényelni az adott repülőtársaságtól.

Miért kössön Repülős kiegészítő biztosítást?

 

A légi forgalom megnövekedésével gyakoribb a járatkésés, törlés, netán a beszállás megtagadása, amelyet tapasztalt repülős utazók már bizonyára az ezekkel járó kellemetlenségekkel együtt maguk is átéltek. Ezeket megszüntetni mi sem tudjuk, de az ezekért járó kártérítés gyors ügyintézését átvállaljuk és jogos kárigény esetén 15 napon belül kifizetjük.

 

Milyen PostaUtasŐr csomaghoz választhatja ezt a kiegészítő biztosítást?

 

 

 

Milyen kártérítésre számíthat?

 

Ha az utazása során

 • a repülő legalább 3 órát késik, vagy

 • a járatot törlik előzetes értesítés nélkül, vagy

 • visszautasítják a beszállást, kivéve, ha a légi fuvarozó minden ésszerű intézkedést megtett a késedelem vagy járattörlés elkerülése érdekében.

A kártérítés összege kizárólag a repülőút távolságától függ, nem befolyásolja, hogy  a repülőjegyét milyen áron vásárolta:

•             250 EUR összeget térítünk minden 1 500 kilométeres vagy rövidebb repülőútra;

•             400 EUR összeget térítünk minden 1 500 kilométernél hosszabb az Európai Unión belüli repülőútra és minden egyéb, 1 500 és 3 500 kilométer közötti repülőútra;

•             600 EUR összeget térítünk minden a fenti pontokba nem sorolható repülőútra.

Kárbejelentés folyamata

 

Hol tudja bejelenteni kárigényét?

 

1. Késés és vagy járattörlés esetén:

 • Ha a biztosítás megkötésekor megadta a járat adatait illetve az e-mail címét, úgy a email-ben tájékoztatni fogjuk Önt a kárbejelentés lehetőségéről.

2. Beszállás megtagadása esetén, vagy ha szerződéskötéskor nem adta meg a járat adatait:

 

 • Válasz email-ben elküldjük Önnek azon weblap elérhetőségét, ahol a kárbejelentéshez szükséges adatokat megadhatja és a szükséges dokumentumokat feltöltheti, valamint egy Engedményezési megállapodást, melynek egy eredeti aláírt példányát postai úton is el kell juttatni a következő címre: Postai cím: 1535 Budapest, 952 Pf. 

 

A kárbejelentéshez az alábbi dokumentumokat kell feltölteni:

 

 • beszállókártya

 • foglalás visszaigazolása

 • repülőjegy számlájának másolata

 • útlevél/személyi igazolvány másolata

 • engedményezési megállapodás, amelynek egy eredeti aláírt példányát a Biztosító részére postai úton is el kell juttatni.

 

 

A sikeres feltöltést email üzenetben igazoljuk vissza, és ha minden dokumentum hiánytalanul feltöltésre, illetve beküldésre került, akkor 15 napon belül tájékoztatjuk, hogy jogosult-e kártérítésre és ezzel egy időben a kártérítés összegét is átutaljuk az Ön által megadott bankszámlaszámra.

 

 

 

A tájékoztatás nem teljes körű, a PostaUtasŐr utasbiztosításról és a Repülős kiegészítő biztosításról bővebben az Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételekben  olvashat.


Utazása során sportolni fog? Kössön a PostaUtasŐr utasbiztosításhoz kiegészítő SPORTBIZTOSÍTÁST!

A kiegészítő sportbiztosítás extrém és versenysportok mellett a téli- vagy nyári sportok közben bekövetkezett balesetekre, valamint a sportfelszerelésekre is kiterjed.

 • Különdíj ellenében, csak Optimum és Prémium csomag mellé választható;

 • 70 éves kortól nem köthető;

 • Egy biztosítási esemény kapcsán csak egy kockázatra terjed ki, a biztosító csak egyszeresen nyújt szolgáltatást.

Szolgáltatások:

 • Versenysport: biztosító a külföldi edzéseken és versenyeken bekövetkező balesetek esetén is vállalja a választott csomagnak megfelelően az utasbiztosítási szolgáltatások teljesítését.

 • Extrém sport: A biztosító a biztosított extrém sportok esetén is vállalja a választott csomagnak megfelelően a bekövetkezett biztosítási esemény kapcsán az utasbiztosítási szolgáltatások teljesítését.

A kiegészítő sportbiztosítás - a választott csomagnak megfelelő limittel - a téli és a nyári sportfelszerelésre is kiterjed.

Amely sportokat magába foglalja a kiegészítő sportbiztosítás:

Autóval utazik? Kössön a PostaUtasŐr utasbiztosításhoz AUTÓS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS kiegészítő biztosítást!

Utazásaink során nemcsak egy váratlan baleset vagy betegség miatt kerülhetünk nehéz helyzetbe, hanem az is kellemetlenséget okozhat, ha autónk meghibásodik. Idegen országban szervizt találni nem könnyű feladat, nem is beszélve a felmerülő költségekről. Az ilyen helyzetekben nyújt segítséget a PostaUtasŐr szerződés mellé köthető, autós segítségnyújtás kiegészítő biztosítás.

Az autós segítségnyújtás kiegészítő biztosítás a személyautóval utazó Ügyfeleknek nyújt segítséget, ha az autó műszaki meghibásodás, közlekedési baleset miatt váratlanul működésképtelenné, vagy a közúti forgalomban való használatra alkalmatlanná válna.

Biztosítható minden olyan személygépjármű

 • amelyben az állandó ülőhelyek száma legfeljebb 9 – a vezető ülését is beleértve,

 • amely a szerződéskötés pillanatában menetképes,

 • amely érvényes magyar forgalmi engedéllyel és rendszámmal rendelkezik, nem töltötte be 10. évét (a biztosítás kezdetének évszáma mínusz a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő gyártási év).

Egy szerződésen belül legfeljebb 8 gépjárműre is van mód ezt a kiegészítő biztosítást kötni.

Ismerje meg az autós segítségnyújtás kiegészítő biztosítás szolgáltatásait az alábbi táblázatból:

 

Óvja értékeit! Kössön a PostaUtasŐr utasbiztosításhoz kiegészítő POGGYÁSZ EXTRA biztosítást!

A kiegészítő biztosítással a poggyászokban esett károkat az alap biztosítási csomagok limitjei helyett maximum 500 000 Ft-ig térítjük, tárgyankénti emelt limittel, ami 50 000 Ft.

Amennyiben a Posta Biztosító applikációján keresztül a kiválasztott 5 tárgyat lefotózza Ügyfelünk és feltölti az utazás megkezdése előtt, úgy a térítési limit tárgyanként 100 000 Ft, maximum összesen 500 000 Ft-ra emelkedik meg.

A kiegészítő biztosításban vállaljuk a műszaki cikkek biztosítását is a megadott limiteken. A fotókat a kockázatviselés napja előtt fel kell tölteni kivéve, ha aznap írja alá a szerződést. Ez esetben a kötés napján még elfogadjuk a fotókat.

Biztosítási esemény az útipoggyász, az úti okmány rendőrségnél, közlekedési szervnél, szállodánál jegyzőkönyvvel bejelentett betöréses/feltöréses lopása, elrablása, közúti baleset vagy orvos által igazolt személyi sérüléssel együtt járó balesetből, tűz vagy elemi csapásból eredő megsemmisülése, vagy ezen eseményekből eredő megrongálódása.

 

Óvja mások épségét is! Kössön a PostaUtasŐr utasbiztosításhoz kiegészítő FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁST!

A kiegészítő biztosítással 10 000 000 Ft-ig vállaljuk a szerződés felelősségbiztosítási fedezetét az alapbiztosítás felelősségi limiten felül. Bármelyik alapcsomaghoz megköthető.

Óvja csoportját és önmagát!

Kössön a PostaUtasŐr utasbiztosításhoz kiegészítő SZERVEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁST!

A többnapos tanulmányi, külföldi és belföldi utazások esetére köthető szervezői felelősségbiztosítás, mely jogi segélynyújtást is tartalmaz.

A kiegészítő biztosítással, 10%-os önrész mellett, 20 000 000 Ft-ig/csoport vállaljuk a szerződés felelősségbiztosítási fedezetét, amennyiben a biztosítottat, mint szervezőt kártérítési kötelezettség terheli az alap szerződés biztosítottjaival szemben, és a biztosító az eljárásban részt vesz, és megtörténik a kárbejelentés megfelelő időben. Intézmények, amelyek köthetik pl: iskolák, nyugdíjas otthonok, sportszervezetek.

A külföldön tanulóknak/dolgozóknak szánt utasbiztosításhoz nem köthető, minden más alapcsomaghoz választható.