Ügyfél-azonosítás életbiztosítási szerződések esetén

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pmt.) szabályozza a pénzügyi szolgáltatóknál az életbiztosításoknál szükséges ügyfél-azonosítás vonatkozásait az alábbiak szerint.

1. Ügyfél-azonosítás folyamata

A biztosító köteles szerződéskötéskor beazonosítani az Ügyfelet, és legkésőbb a biztosítási szolgáltatás teljesítésekor a biztosítási szolgáltatásra jogosultat. A szerződőnek nyilatkoznia kell, hogy saját, vagy más (tényleges tulajdonos) nevében jár-e el. A postahelyeken kizárólag a saját nevében, személyesen eljáró természetes személy Szerződő köthet életbiztosítást.

Szerződéskötéskor, illetve biztosítási szolgáltatás folyamán az Ügyfélnek nyilatkoznia kell:

 • a családi és utónevéről,
 • születési családi és utónevéről,
 • születési helyéről, idejéről,
 • anyja születési nevéről,
 • állampolgárságáról,
 • lakcíméről, ennek hiányában tartózkodási helyéről,
 • azonosító okmányának számáról és típusáról,
 • arról, hogy kiemelt közszereplő-e, vagy annak közeli hozzátartozója vagy vele kapcsolatban álló személy.

Ha a kiemelt közszereplői státuszra feltett kérdésre az Ügyfél igennel válaszol, meg kell adnia, hogy a Pmt. mely pontja alapján minősül annak (segítséget itt talál) és meg kell jelölnie a pénzeszköz forrását.

Az ügyfél-azonosítás a személyes azonosításra szolgáló, érvényes okmányok alapján történik a postákon az alábbiak szerint:

 • kártya típusú személyigazolvány mindkét oldala + „lakcímkártya” lakcímet igazoló hatósági igazolvány oldala, vagy
 • régi típusú személyigazolvány arcképes oldala + „lakcímkártya” lakcímet igazoló hatósági igazolvány oldala, vagy
 • régi típusú személyigazolvány arcképes oldala + lakcím oldala, vagy
 • jogosítvány arcképes oldala + „lakcímkártya” lakcímet igazoló hatósági igazolvány oldala, vagy
 • útlevél arcképes oldala + „lakcímkártya” lakcímet igazoló hatósági igazolvány oldala.

A postahelyen a postai munkatársak a fenti okirat alapján azonosítják az Ügyfelet, ellenőrzik az okirat érvényességét. A szerződés jellege, a fizetendő biztosítási díj vagy a biztosítási szolgáltatás dönti el, hogy az azonosítandó okmányokat elegendő csak bemutatni, vagy le is kell fénymásolni. A folyamat végén mind az Ügyfél, mind a postai dolgozó aláírásával igazolja az ügyfél-azonosítás elvégzését.

2. Ha az Ügyfél nem járul hozzá az azonosításhoz

Ha az Ügyfél a szerződéskötés során megtagadja az azonosítást, akkor az életbiztosítás nem köthető meg. 
Ha az Ügyfél szerződése még a Pmt. hatálybalépése (2017. 06.26) előtt létrejött, akkor az azonosítást 2019. június 26-ig kell elvégezni. Ezt követően a biztosító – azonosítás hiányában – az Ügyfél részére ügyleti megbízást nem teljesíthet, amíg az azonosítás meg nem történik.

3. Ügyfél-azonosítás a tartam alatt

A törvény értelmében a biztosító köteles legalább 5 évente ellenőrizni az Ügyfelekről rendelkezésre álló adatokat. 

4. Adatokban bekövetkezett változás

Az Ügyfél átvilágítás során megadott adatokban bekövetkező változásokat az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül jelezni kell a biztosítónak.